Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2020 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Tildelt: kr 14 000

NGI søker refusjon av utgifter til open access publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder