Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

FlexOps - Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Alternativ tittel: FlexOps - Enabling the use of flexibility in Grid Operations

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektnummer:

331781

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet skal utvikle programvare for at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes i nettdrift. Det er store endringer i kraftsystemet, bl.a. på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon helt ned til kundenivå. For at strømnettet skal kunne håndtere disse endringene, er det viktig å utnytte eksisterende nett mest mulig effektivt. Her er fleksibilitet fra forbruk, produksjon og energilager (f.eks. batterier) et alternativ til nettinvesteringer. FlexOps-prosjektet skal utvikle et støttesystem for nettselskaper som muliggjør at fleksibilitet blir tatt i bruk i drift av nettet. Støttesystemet er en fleksibilitetsmodul som bygger på den digitale tvillingen Kognitwin Grid. Det vil også etableres grensesnitt mellom fleksibilitetsmodul og fleksibel ressurs; batterisystem fra Pixii. Prosjektpartnere er nettselskap (Elvia, Mørenett, Tensio), teknologileverandør (Pixii), Smartgridsenteret, Kongsberg Digital og SINTEF Energi.

Det er store endringer i kraftsystemet, bl.a. på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon helt ned til kundenivå. For at strømnettet skal kunne håndtere disse endringene, er det viktig å utnytte eksisterende nett mest mulig effektivt, hvor fleksibilitet fra forbruk, produksjon og energilager (f.eks. batteri) er et alternativ til nettinvesteringer. I nettet kan ulike typer fleksibilitet være løsninger på ulike typer utfordringer. FlexOps-prosjektet skal utvikle et støttesystem for nettselskaper om muliggjør at fleksibilitet blir tatt i bruk i drift av nettet. Støttesystemet er en fleksibilitetsmodul som bygger på den digitale tvillingen Kognitwin Grid fra Kongsberg Digital. Modulen skal bidra til at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes. Det vil også etableres grensesnitt mellom fleksibilitetsmodul og fleksibel ressurs, et batterisystem fra Pixii. I FlexOps vil modulen bli testet og verifisert for kommersialisering. FlexOps vil dermed bidra til å utvikle norsk næringsliv med produkter med internasjonalt potensial. Prosjektet består av fire faglige delprosjekter (DP), pluss prosjektledelse. DP1 skal etablere beslutningskriterier for å vurdere hvordan fleksibilitet kan brukes som alternativ til nettinvesteringer. I DP2 skal det utvikles programvare for nettselskaper som kan visualisere fleksibilitetsbehov og tilgjengelig fleksibilitet. I DP3 skal ulike virkemidler/avtaler for aktivering av fleksibilitet evalueres opp mot hvordan de passer for å løse ulike nettproblemer (fra DP1). Programvaren utviklet i DP2 skal verifiseres i DP4. Prosjektpartnere er norske nettselskap (Elvia, Mørenett og Tensio), teknologileverandør (Pixii), Det norske smartgridsenter, Kongsberg Digital og SINTEF Energi.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi