Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE AND EFFICIENT OPERATIONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

Alternativ tittel: SMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE AND EFFICIENT OPERATIONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

Tildelt: kr 7,0 mill.

I gjennomsnitt låner ca. 1,1 millioner besøkende 1,1 millioner medier på Trondheim folkebibliotek. Biblioteker handler fortsatt mye om fysiske medier (bøker, aviser, AV-media, osv.) og derfor er logistikk og materialhåndtering en stor del av bibliotekenes arbeidstid (opptil 30 %). Dessuten tilbyr bibliotekene flere tjenester, for eksempel kulturarrangementer. Budsjettbegrensninger i kombinasjon med befolkningsvekst, øker gapet mellom ressurser og tjenestetilbudet. På Trondheim folkebibliotek er våre ansatte den viktigste ressursen. Å frigjøre tid fra rutineoppgaver og ha en mer proaktiv ressursforvaltning, vil være av stor betydning for å gi tjenester av høyere kvalitet til bibliotekets brukere, samtidig som effektiviteten i driften forbedres. Hovedinnovasjonen til SmartLIB er utviklingen av et smart biblioteksystem som utnytter potensialene til dataanalyse (AI-based predictive analytics tools) for å trekke ut nyttig informasjon i sanntid for planlegging og kontroll av ressurser og for å hjelpe bibliotekansatte, samt bruk av avansert robotikk (autonomous wheels by wheel.me) for å forbedre effektiviteten av operasjoner og gi bedre service til lånerne. De mest kritiske FoU-utfordringene er: • Utvikling av smart bibliotekplanlegging og kontroll, aktivert av AI for å gi et sanntids dashbord for overvåking av bibliotekressurser og mer effektiv planlegging av driften (f.eks. jobbtildeling til ansatte, veiledning til lånetakere, lagerstyringsbeslutninger, dynamisk re-layout) • Utvikling av det smarte digitale assistanseverktøy, for å gi en bedre dialog mellom bibliotekansatte og lånerne, og for å videre automatisere driften i biblioteket med kobling til et smart materialhåndteringssystem, som øker servicenivået og effektiviteten • Utvikling av et smart materialhåndteringssystemet, undersøkelse av avansert robotikk (autonomous wheels by wheel.me) og ulike ML/AI-metoder for å forbedre lagerstyringen og gjøre distribusjonssystemet mer dynamisk

In 2019 1,1 million visitors borrowed 1,1 million materials in Trondheim and only 5% of the loans were digital material like e-books. It goes without saying that libraries are still very much about physical objects (books, newspapers, media, etc…) and therefore logistics and material handling is a big part of libraries (up to 30% personnel time). Moreover, nowadays libraries provide more service. They are places to learn, to experience, to create, playing an increasingly important role as a learning arena and a meeting place. The large growth in library use has not led to corresponding increases in budgets. Budget limitations in combination with population growth, increases the gap between the number of employees and the population. Our employees are the most important resource in our library. Freeing up time from routine tasks, such as logistics and material handling, and having a more proactive resource management, such as dynamic job allocation, will be of great importance to us in order to provide a higher quality service to patrons, improving at the same time the efficiency of operations in library. The main innovation of SmartLIB is the development of a smart library system that will solve the current limitations reported in the previous Section/above. More than just digitalization of products and installation of information points users can interact with or advanced material handling system, SmartLIB will exploit the potentialities of data analytics (AI-based predictive analytics tools) to extract useful information in real-time for the planning and control of resources and to assist library staff, and advanced robotics (autonomous wheels by wheel.me) useful to improve the efficiency of operations and provide a better service to patrons. This will contribute to create a smart system to support and improve the services provided by library, enhancing the accessibility and quality of its products, and raising the level of efficiency of its operations.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon