Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)

Alternativ tittel: Norsk Forskerskole for barnehageforskning (NORBARN)

Tildelt: kr 0

Som et svar på utfordringen med å forbedre kvalitet og skape kontinuerlig faglig utvikling i barnehagesektoren, tilbyr NORBARN et opplæringsprogram på ph. d. nivå i verdensklasse innen tidlig barndoms- og utdanningsforskning. NORBARN øker dermed kvaliteten på både doktorgradsutdanninger, på barnehagelærerutdanninger (BLU) og på barnehagens arbeidsliv. Forskerskolen vektlegger overførbare ferdigheter som knytter barnehageforskning mer direkte til arbeidslivet. Dette vil gi fremtidige barnehageledere en rik verktøykasse når de skal arbeide med å styrke kvaliteten i barnehagesektoren. I tillegg skal NORBARN skape et sentrum for debatt og dialog om den nordiske barnehagen (NORBARN HUB) - for finnes det egentlig en nordisk barnehagemodell? Dette debattsentrumet vil oppmuntre til utvikling av handle- og væremåter som fremmer utdanning for bærekraft i barnehagens arbeidsliv, og skape bevegelse mot et forskningsparadigme som er mer samskapende og forhandlingsorientert. Gjennom fornyelse og kvalitetsutvikling vil NORBARN heve kvaliteten og relevansen av norsk doktorgradsutdanning. Den faglige opplæringen vil supplere tradisjonell ph.d.-opplæring med ekstra undervisnings- og læringsressurser og ikke minst ved å utvikle overførbare ferdigheter tilpasset ph.d.-kandidatenes behov. NORBARN vil også tilby kurs med nye metoder og tilnærminger utviklet for å bidra til økt samhandling mellom akademia og andre samfunnsaktører. NORBARN utgjør et aktivt nettverk av veiledere, mentorer og forskere i forskningsmiljøer, og nøkkelpersonell i norske kommuner gjennom kommunesektorens organisasjon (KS) og Stiftelsen Kanvas. Forskerskolen vil kunne, som et minimum, ta opp 70 kandidater. NORBARN vil tilby kjerneemner, som hver gir 5 ECTS-poeng, valgfrie minikurs som hver gir 3 ECTS-poeng og kurs på forespørsel (Transferable Skills), hver gir maksimalt 3 ECTS-poeng.

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger