Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Coordination Against Antimicrobial Resistance (ICAAR)

Alternativ tittel: Enhetlig helse mot antibiotikaresistens

Tildelt: kr 0,20 mill.

Den globale utvikling av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene for vår alles helse. Dette gjelder ikke bare for oss mennesker, men også for dyr og naturen rundt oss. Mennesker kan ikke leve et sundt og godt liv på jorden om ikke også dyrene og miljøet er godt ivaretatt. Jordens globale helse må sees under ett. I dette prosjektet har vi samlet en gruppe forskere med ulik kompetanse og fra ulike sektorer som sammen ønsker å bidra med å forhindre videre utvikling antibiotikaresistens. Gruppen inkluderer mikrobiologier, farmasøyter, bioinformatikere og veterinærer fra inn og utland som jobber ved både universitet og annen offentlig virksomhet. Vi ønsker også å knytte til oss prosjektmedarbeidere fra det private næringslivet. For å nå våre mål skal vi arrangere to work-shops, en høsten 2021 og en vinteren 2022 der alle prosjektmedarbeiderne skal samles for sammen å kunne definere og foreslå en fremgangsmåte for videre arbeid for å forhindre spredning av antibiotikaresistens. Som et ledd i dette arbeidet blir det ansatt en prosjektkoordinator hvis oppgave er å følge opp våre mål og skrive en søknad om bevilgning for videreføring av prosjektet for flere år fremover.

Without doubt, the rise of anti-microbial resistance is one of the greater challenges for the future of human and animal health. To overcome the threat of a post-antibiotic era a universal approach is needed and must operate at multiple levels between scientific, governmental and private initiatives. International Consortium Against Antimicrobial Resistance (ICAAR) is a small project but aim to be a significant part of the global initiative to solve the problem of AMR. We will gathered microbiologists, pharmacists, bioinformatitions and veterinarians from the academic and public sector to set up a larger consortium of experts that together will define and develop a common goal in the combat against AMR. Here international partners from the US and India have been identified and is expected to make an significant contribution. The goal is within the next four months to invite and organize two work-shops that will be devoted the design a coherent and common project. We will identify what competences that are lacking in the project group to achieve our goal and use our common network to mend these competences such as partners from the private and commercial sector. For the best outcome of the pre-project a project organizer will be hired to oversee that all aims of the pre-project is performed and that written proposal for the main call is met in February 2022.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet