Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMOA2020

Tildelt: kr 44 000

Vi hadde i 2020 utgifter til open access.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder