Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Centre for Sustainable Subsurface Resources

Alternativ tittel: Centre for Sustainable Subsurface Resources

Tildelt: kr 80,0 mill.

Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. Til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig i en lengre periode, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig tiltak for å nå Norges utslippsmål. Elektrifisering av sokkelen, forventningsvis med et betydelig innslag av fornybar energi, fører til mange tekniske muligheter og utfordringer. Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) vil bidra med forskning som tillater overgangen til en fremtid med nullutslipp på norsk sokkel. Spesielt er utfordringene knyttet til variabilitet i energiforsyning fra fornybare kilder, så vel som mulighetene som oppstår i forbindelse med H2 og CO2 lagring, grunnlaget for å forme de tre fokusområdene for senteret. (1) Forståelse av undergrunnen med tanke på energieffektiv utnyttelse. Forskning vil betrakte hvorvidt dagens forutsetning av stabil energiforsyning er en nødvendighet, og i hvilken grad variabel energiforsyning vil påvirke utvinning. Som en mekanisme for å bøte på variabilitet i forsyning vil energilagring bli vurdert. (2) Digitalisering for kunnskapsbaserte beslutninger i det grønne skiftet. Senteret vil utvikle nye metoder og dertilhørende dataprogramvare som er tilpasset de nye utfordringene som oppstår i krysningen mellom elektrifisering av sokkelen, kombinert med stadig større data-tilgang på eksisterende felter. (3) Sikre langsikitg verdi for petroleumsindustrien i overgangen til et nytt energilandskap. Vi vil utvikle metodologi for å vurdere etterbruk av petroleumsreservoarer med tanke på energilagring (i form av H2) eller CO2-lagring. Disse etterbruksmulighetene vil sikre en lønnsom overgang hvor sokkelen kan potensielt bli et viktig klimatiltak i seg selv. Prosjektet ble lansert i 2022. CSSR-teamet har vært aktive i å presentere forskningsprogrammets mål og ambisjoner for mange ulike interessenter, med mer enn 30 presentasjoner på akademiske seminarer, utdanningsverksteder, industrimøter og i det offentlige forumet. CSSR har mottatt interesse fra media for å gi ekspertuttalelser om CCS samt vise viktigheten av industri-akademisk samarbeid i Norge. Vitenskapelige resultater inkluderer allerede én prototypeprogramvare for å møte utfordringer med å optimalisere reservoardrift knyttet til vindenergi.

The Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) addresses the broader challenges of electrification of oil and gas production necessary to reach goals of drastic GHG emissions cuts by 2030 and near-zero petroleum production by 2050. Provided research will meet the essential subsurface understanding and improved digital methods needed for effective, energy-efficient management and science-based decision-making for petroleum reservoirs powered by renewable energy. It is important to establish a tighter connection between reservoir operations and variable power supply, develop local subsurface energy storage options and provide tools for efficient, reliable data integration into digital reservoir management workflows. The main research challenges that will be addressed by the centre include: 1) improving understanding of the impact of variable flow on effective reservoir drainage and the potential for gaining energy efficiency under a intermittent power supply, 2) identifying and characterizing the main processes critical for developing local subsurface energy storage options, 3) developing reservoir management tools including variable power and local energy backup, use of data-driven methods in physics-based simulation to accelerate management workflows, 4) develop advanced coupling strategies to improve the interlinkage of conventional reservoir modeling with simulation demands arising from new use of petroleum reservoirs. New subsurface understanding and improved digital workflows for operations in an electrified scenario will also add screening criteria for future use of reservoirs for carbon and hydrogen storage and allow for better reservoir appraisal for late conversion of fields to new value streams. The centre aims at showcasing developed models and methods on realistic field cases and to perform system level studies to assess the techno-economic potential in use of energy efficient reservoir operations combined with subsurface energy storage.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum