Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

Alternativ tittel: Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

331843

Prosjektperiode:

2022 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det norske samfunn blir stadig mer digitalisert, noe som har blitt forsterket etter to år med koronapandemi. Selv om stadig flere undersøker hvordan digitaliseringen påvirker samfunnets offentlige tjenester, politikk, arbeidsliv og hverdagsliv, er kunnskapen spredt rundt om i landet. Det ønsker Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT) å gjøre noe med: Gjennom å samle universitetsmiljøer og samarbeidspartnere utenfor universitetene, skal forskerskolen utdanne neste generasjon eksperter på feltet. DIGIT skal bidra til at stipendiater og postdoktorer får mer arbeidslivsrelevant utdanning. Samfunnsvitere og humanister fra åtte universiteter og forskningsinstitutter, samt partnere fra offentlig sektor og privat næringsliv, vil samarbeide om faglig utvikling både for stipendiater og postdoktorer. Forskerskolen skal tilby bedre kurs, seminarer, hospiteringsmuligheter og konferanser, som vil gjøre neste generasjon eksperter bedre i stand til å bidra til innovasjon og bærekraft. Følgende fire temaer vil være prioritert i det faglige programmet: - Hvordan digitalisering påvirker arbeidsliv, arbeidsmarked og forholdet mellom arbeid og privatliv. - Samspillet mellom digitalisering, sikkerhet og retten til privatliv. - Positive og negative følger av digitaliseringen av offentlige tjenester. - Digitaliseringen av offentlig forvaltning og demokrati - konsekvenser for innbyggernes muligheter for deltakelse i beslutningsprosesser av betydning for dem selv og for samfunnet som helhet. Forskerskolen vil i perioden 2022-2029 ta opp 20 stipendiater og postdoktorer i året. Vertskapet for skolen er Forskningssenteret CEDIC ved OsloMet.

The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT) will foster synergies between seven Norwegian universities (UIO, UIB, UIO, NTNU, Nord, USN, UIA, OsloMet), one research institute (ISF), and six non-academic partners (NAV, KS, LO, Spekter, DIGDIR, No Isolation) in the education of the next generation of experts on digitalization, culture and society. The School will provide Ph.D students and postdoctoral fellows with a platform to conduct innovative investigations into the complex interplay of digital, cultural and social change. Bringing together leading scholars from the humanities and social sciences and non-academic partners, the School will provide high quality and innovative scientific training to the students. Students will be enrolled annually in classes for 2 years. The DIGIT alumni will provide students networking and career development opportunities after the two year programme. Organized in four thematic clusters (focusing on the relationship between digitalisation and working life, security and privacy, service provision and public administration; and governance and democracy), DIGIT will provide training to secure take up of new theoretical approaches, new methodological approaches, ethics, gender and intersectionality, and transitions from research to practice in non-academic sector. DIGIT will develop new cutting edge, cross-disciplinary courses, assist the candidates in developing their professional networks across institutions and countries, provide international publication opportunities, offer secondment opportunities with non-academic partners, training in communication with non-academic sector, and career planning. Non-academic partners will be involved in all activities of the School to identify training needs and research questions and topics of relevance to non-academic sector. DIGIT will be supported by an International Advisory Committee.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder