Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

dekke artikkelavgifter (APC) fra 2020 for Sykehuset Telemark

Alternativ tittel: Støtte til OA-publisering for STHF

Tildelt: kr 8 000

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder