Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Industrial Research School in Complex Systems

Alternativ tittel: Industriforskerskole i komplekse systemer

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

331853

Prosjektperiode:

2022 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Industriforskerskolen skal ruste PhD kandidatene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer. Nøkkelen til suksess er det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Norsk industri trenger ingeniører og forskere som forstår kompleksitet, og kan utvikle systemer i en verden med krevende behov, avansert teknologi og en overflod av informasjon. Det trengs mere forskning på komplekse industrielle systemer. Samarbeid og samskaping på tvers av bransje og akademia er helt nødvendig hvis vi skal nå målet om å bidra til økt verdiskaping for norsk industri, og føre forskningsfeltet fremover. Industriforskerskolen i komplekse systemer er et samarbeid mellom tre norske universitet (USN, NTNU, UiA), teknologiske bedrifter og industriklynger (i Buskerud, Østfold, Agder, Vestfold og Telemark). Den nye skolen er inspirert av det prisbelønte Industrimaster-programmet som USN startet på Kongsberg. Der deler studentene tiden på masterstudiet mellom universitetet og relevante arbeidsgivere. Forskerskolen bygger også på den lange erfaringen med industrielle doktorgradskandidater ved UiA, samt NTNUs profesjonalisering av forskningsmetoder, som har hjulpet mange stipendiater med å fullføre doktorgraden på normert tid. Den nye skolen gir PhD kandidatene mulighet til å jobbe tett med bedriftene gjennom enten internship i bedrift, betalt 50 % stilling i bedrift, eller «Nærings ph.d.» Den gir også tilgang til fag på systemtenking, refleksjonsmetoder og innovasjon i komplekse systmer. Skolen har et langsiktig mål om å utvikle ferdigheter og kapasitet både ved de samarbeidende universitetene og hos industripartnerne. Hensynet til bærekraft, digitalisering og personlig tilpasning av produkter og løsninger vil påvirke hvordan innovasjon foregår i fremtiden. Dette vil også få en effekt på de komplekse systemene som utvikles i industrien.

Norwegian Industry needs engineers and researchers that can understand the complexity and develop systems in a world with an increasing number of stakeholders, modern technologies, and an overflow of information. Research on Complex Industrial Systems is an emerging field, where cross-industry- and academia collaboration and co-creation are needed to further develop the domain and value creation for the Norwegian industry. The field of complex systems is a topic relevant to working life as shown by the solid support that 5 business clusters and 14 strong industrial actors provide for this application. The industrial drivers for the school are digitalization, sustainability, and personalization. The academic drivers for the research school are the need to identify and capture in the industry the tacit knowledge of developing complex systems and the need for an effective methodology to research such a highly contextual way of working. In the Industry Research School in Complex Systems, the PhD candidates will be working in the industry with industry goals and needs, using industry-as-laboratory. The inspiration for the School is the award-winning Industry Master’s program at USN, collaboration structures with industrial PhDs at UiA, and the professionalized research methods practiced at NTNU helping a large number of PhD candidates finalize on time. Cross-fertilization between academic actors is an important benefit. The School focus is on the long term to develop capability and capacity both at universities and Norway's future industry, which is depending on engineers and researchers with a holistic understanding, capable of collaborating and integrating their work into a larger system and context. The School will enroll candidates in cohorts of 10-20 per year. In the initial cohort, there will be 11 candidates. After four years the expected intake number is 15 each year. After eight years the expected number of candidates is 50.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder