Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

CaReScreen: A clinical decision support system for cancer rehabilitation

Alternativ tittel: CaReScreen: Et klinisk besluttningsstøttesystem for kreftrehabilitering

Tildelt: kr 24,2 mill.

Prosjektnummer:

331870

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet CaReScreen skal utvikle et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller. Prosjektet vil utvikle et digitalt og evidensbasert klinisk beslutningsverktøy, CaReScreen, for beslutningsstøtte i henhold til retningslinjer for kunnskapsbasert praksis. CaReScreen skal fasilitere henvisninger og fordeling av pasienter til det mest effektive rehabiliteringsnivået i en trappetrinnsmodell som strekker seg fra kompleks rehabilitering på sykehus til egenstyrt rehabilitering. På denne måten vil CaReScreen fremme bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Kreftsykdom og kreftbehandling resulterer ofte i fysiske, psykologiske og kognitive problemer som påvirker livskvaliteten negativt, og et flertall av overlevere etter kreftsykdom har helseproblemer som ikke blir oppdaget. Studier viser at relativt få kreftpasienter blir henvist til rehabilitering, og det er mangel på effektive screeningsverktøy for å identifisere pasienter med høyest risiko for reduksjon i funksjonsnivå. CaReScreen skal utvikles for bruk i primær- og spesialisthelsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt og vil integrere opplysninger om pasientens behov ved hjelp av validerte spørreskjemaer og risikoberegninger basert på statistisk analyse av data fra nasjonale registre. CaReScreen vil utvikles basert på vitenskapelig metodikk og inkludere validerings- og gjennomførbarhetsstudier. Prosjektet skal utvikle digitale løsninger som både kan benyttes i elektroniske journalsystemer og være tilgjengelige for pasienter på digitale plattformer slik at de raskt kan kommunisere informasjon med helsepersonell.

The innovation idea of CaReScreen is to create a future ecosystem for cancer rehabilitation consisting of a clinical decision support system, new rehabilitation services and service models. The core of this ecosystem is CareScreen, a digital and evidence-based clinical decision tool that will be developed in this project. CareScreen’s aim is to guide decision-making according to best practice guidelines and facilitate referral and triage to the most efficient rehabilitation level in a stepped care approach ranging from complex inpatient rehabilitation to self-directed rehabilitation. Cancer and its treatment frequently result in physical, psychological, and cognitive challenges that affect daily functioning and quality of life, while a majority of cancer survivors have impairments that go undetected. Studies show low rates of referral to rehabilitation, and there is a lack of screening and efficient triage tools to identify patients at the highest risk of functional decline and early functional impairments. CaReScreen will be developed for primary and specialist health care sector use, nationally and internationally, utilizing integrated needs assessment through validated questionnaires and risk estimates of adverse outcomes based on statistical analysis of data from national registries. CaReScreen will include a module to screen for patients suitable for web-based cancer rehabilitation to deliver interventions regardless of social, geographical or health inequalities. To facilitate implementation and marked expansion for involved companies, the project will focus on scientifically based development and evaluation processes including transparent validation and feasibility studies. The project will generate new knowledge about methods, tools, benefits and barriers within user requirements, design, development, new service model and workflow which will be essential in ensuring a successful implementation of CaReScreen into health care services.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder