Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education

Alternativ tittel: Norsk forskerskole i matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk

Tildelt: kr 16,0 mill.

Norsk forskerskole i matematikk- og naturfagdidaktikk (Forskerskolen) vil fokusere på forskning knyttet til lærerutdanning i matematikk og naturfag. I Forskerskolen vil vi samle eksisterende ekspertise i matematikk- og naturfagdidaktikk i Norge i et felles miljø, til beste for både PhD-studenter og veiledere innenfor disse fagområdene. Hovedhensikten med Forskerskolen er å støtte PhD-studenter i matematikk- og naturfagdidaktikk i deres utvikling mot å bli fremragende forskere. En annen viktig hensikt er å promotere fremragende forskning i matematikk- og naturfagdidaktikk, og å øke kunnskapsbasen om fremragende undervisning og læring i matematikk og naturfag, fra barnehage og skole til universitet og livslang læring. Hovedmålgruppa er PhD-studenter i matematikk- og naturfagdidaktikk i Norge. Forskerskolen vil bidra til å redusere gapet mellom nasjonale målsetninger og resultater gjennom å støtte PhD-studentene i å skape kunnskap om hvordan man kan etablere læringsmiljø i matematikk og naturfag som effektivt fremmer, gjennomfører og opprettholder elevers og studenters resonnering. Dette vil vi oppnå gjennom å tilby PhD-kurs, forskningsseminar, nettverksseminar og sommerskoler for PhD-studentene. Andre målgrupper er nåværende og fremtidige PhD-veiledere i matematikk- og naturfagdidaktikk, samt lærerutdannere i matematikk og naturfag. Forskerskolen vil bygge opp og utvikle nettverk blant veiledere og lærerutdannere for å legge til rette for synergier mellom de to forskningsområdene matematikk- og naturfagdidaktikk. Dette vil vi oppnå gjennom å tilby nettverksseminar der problemsstillinger rundt veiledning, forskningskvalitet, teorier for undervisning og læring samt forskningsmetoder diskuteres.

The proposed graduate school in mathematics education (ME) and science education (SE) is a nationwide school that draws on each of the 15 partner institution’s special strengths regarding research experience and leadership of research. This school will promote the quality of ME and SE at all levels in Norway through a robust, dedicated, and nationally organised and endorsed graduate school in which participating PhD fellows conduct high-quality and relevant educational research. The graduate school aims to fill an added value role for PhD fellows withins these fields by offering a range of scientifc events for them to conduct high-quality and relevant educational research in mathematics and science. The proposed graduate school will support enrolled PhD fellows' participation in doctoral courses run by the partner institutions by covering travel costs. The graduate school will also offer exclusive events such as an annual summer school in which PhD fellows are to present and discuss their research in small groups led by international and national experts in ME and SE. The proposed school will offer Networking seminars twice a year in which PhD fellows, supervisors, and international experts meet to discuss contemporary issues of research. Furthermore, the proposed graduate school will offer scientific seminars comprising themes such as research ethics, publishing and dissemination, academic writing, and supervision. PhD fellows enrolled in the graduate school will each have 75%-seminar in which an international expert act as a discussant and critical friend of the fellow's work when this work is approximately 75% finished. Through such events, the proposed graduate school will nurture and develop the network of supervisors and PhD fellows inME and SE to reach its potential to support synergy between the fields. Theoretical frameworks and associated methodological approaches underpinning ME and SE will be emphasized as core enterprises of the proposed school.

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder