Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology

Alternativ tittel: Fotosyntetiske eukaryoter: Fra basiskunnskap til anvendelser i biologi, bioproduksjon og bioteknologi

Tildelt: kr 16,0 mill.

Den nasjonale forskerskolen PHOTOSYNTECH vil støtte PhD-studenter som arbeider innenfor plante- og algevitenskapene i Norge. I PHOTOSYNTECH har de norske universitetene i Tromsø (UiT), Trondheim (NTNU), Bodø (NORD), Hamar (INN) Oslo (UiO), Ås (NMBU), Bergen (UiB) og Stavanger (UiS) inngått en samarbeidsavtale for å koordinere forskningsbasert undervisning for PhD-kandidater. Involvering av landbruks- og bioteknologibedrifter samt av offentlige etater og av «Societas Physiologiae Plantarum Scandinavica» (SPPS) vil komplementere utdanningen, øke karriereperspektivene og sørge for at PhD-studentene er bedre forberedt på arbeidslivet. Målet med PHOTOSYNTECH er å utdanne våre PhD-studenter på best mulig måte for å kunne bidra til å møte aktuelle og fremtidige samfunnsutfordringer og samfunnsbehov. Dette kan ikke skje uten generering av ny vitenskapelig kunnskap for innovasjon og bevaring og applikasjon av eksisterende kunnskap. For å holde tritt med internasjonale og nasjonale utviklinger innenfor plante- og algefag og støtte etableringen av et sterkere arbeidsmarked innen relaterte områder, vil vi ha fokus på tre viktige områder: I. Bioteknologi (bioteknologisk industri, gründere, politikkutforming med mer); II. Bioproduksjon (tradisjonell jord- og hagebruksnæring, «molecular farming», sortsutviklere, mat- og fôrforedling etc.); og III. Klima/Bioenergi (industri, offentlig forvaltning, miljøetater, industri, vitenskapskommunikasjon m.m.). På alle tre områdene skal PHOTOSYNTECH sikre at våre PhD-studenter læres grunnleggende ferdigheter og kunnskaper, slik at de kan påvirke samfunnet på positive måter.

Plants and algae support most life on earth by producing oxygen and energy-rich organic compounds. They are powerful natural carbon sinks and help to stabilize the climate. Plant Sciences provide knowledge platforms for the management and sustainable use of land plants and marine and freshwater algae. These knowledge platforms are utilized by commercial interest groups, public administration and legislation to realize sustainable bio-economic growth. PHOTOSYNTECH will prepare its participating graduate students to contribute to a future in which the understanding and utilization of the incredible inventions of nature will lead to the development of sustainable biotechnologies. For this, three important contemporary themes have been selected in which classical education in skills and knowledge will be strengthened by targeted novel courses: I. Biotechnology: this field provides a bridge to innovative biotec and pharma companies, start-ups, evolving technologies like bioprocess engineering and more; II. Bioproduction: this includes primary food and feed production, processing and storage, value chain awareness and investigation of high-value natural bioproducts; and III. Climate, environment and sustainable resources with a focus on biodiversity monitoring and the assessment and avoidance of adverse bi-effects (invasive species, pollution, etc.). PHOTOSYNTECH has collected actively contributing participants from all Norwegian Universities working on photosynthetic organisms from all groups of the plant kingdom (microalgae to higher plants). The scales it will cover range from molecules to ecosystems, thus being a true multiscale project. Non-academic partners will contribute to all aspects of the projects activities, from scientific courses to transferable skills, networking, practical work-life experience and training of students and PIs in business model thinking. With this we will ensure that tomorrow's "green" workplaces are filled with knowledgeable scientists.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder