Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 85 000

Det er et ønske at Ahus skal publisere flere åpne artikler. Stimuleringsmidler vil bidra til dette.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder