Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2020-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Tildelt: kr 0,27 mill.

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være tilknyttet Universitetet i Agder gjennom tilsetting eller som student. 2) Støtte gis kun til publisering i rene Open Access-tidsskrifter (tidsskrifter som gir fri tilgang for alle lesere til alle artikler). Det gis ikke støtte til publisering i abonnementsbaserte tidsskrifter som gir mulighet for frikjøp av enkelte artikler (hybrid Open Access). 3) Tidsskriftet ma° være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og godkjent pa° niva° 1 eller 2 i register over vitenskapelige publiseringskanaler hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder