Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

X10 Electric Seaplane - The world’s first full-scale electric amphibious seaplane based on the flying boat concept.

Alternativ tittel: X10 Elektrisk Sjøfly - Verdens første fullskala elektriske amfibiske sjøfly basert på flybåtkonseptet.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

331941

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Luftbåren transport er en nødvendighet i Norge drevet av geografi preget av lange kyster og fjellterreng. For å nå nasjonale ambisjoner om et utslippsnøytralt samfunn, er det nødvendig med lav- og nullutslippsløsninger for innenlands luftbåren transport. Med 80 % av den norske befolkningen som bor nær kysten og travle innenlandsflyruter, er Norge ideelt for kortdistanse lavutslippsinfrastruktur basert på sjøfly. Med X10-prosjektet vil Elfly AS utvikle verdens første fullskala elektriske amfibiske sjøfly basert på flybåtkonseptet. X10 vil være en eksperimentell 9-seters prototype og vil muliggjøre utviklingen av et nullutslipps, effektivt og svært fleksibelt transportmiddel for passasjer og gods som reduserer reisetiden med opptil 70 %. Batterielektriske fly basert på flybåtkonseptet har ikke tidligere blitt realisert, og prosjektet vil ta for seg flere forsknings- og utviklingsutfordringer: i) aero- og hydrodynamisk analyse for å validere om Elflys designmodell er stabil nok til å skalere; ii) forske på bruken av lette materialer i flyutvikling for å redusere totalvekten; iii) studie av kritiske parametere for å fremme sikkerhet i sjøfly og mulighet for nattflyging; iv) hvordan vurdere den strukturelle tilstanden til brukte materialer; og v) validere om X10-konseptet kan utvikles til et kommersielt fly. X10-konseptet vil være rettet mot persontransport, gods- og logistikkløsninger og pasienttransport. Elflys ambisjon er å kommersialisere den nye luftfartsinfrastrukturen med norskproduserte elektriske sjøfly og flytende flyplasser innen 2030 i Norge og i 2031 over hele Skandinavia. Dette vil legge til rette for en ny norsk industri for nullutslippsluftfart og generere nye grønne arbeidsplasser. Prosjektet vil adressere FNs bærekraftsmål 13 og 7 ved å katalysere luftfartsindustriens overgang fra fossilt brensel til fornybar energi.

Europe’s aviation sector accounted for 13.9% of EU's total transport GHG emissions in 2019, second only to road transport, and is expected to triple its emissions by 2050 if drastic action is not taken. The sector is ripe for innovation and emissions-reducing solutions, but it has been difficult to shift away from fossil fuels in aerial transport given that the energy consumption of today’s aircraft is too high for most low emissions solutions, such as battery power. Aircraft, and in particular seaplanes, are uniquely suited to Norway’s mountainous topography with ample access to water, as 80% of the country’s population lives near the coast. The X10 electric seaplane project will research and develop the X10, a 9-passenger fully electric seaplane for use on short-haul flights (up to 380 km projected range). The aircraft will be a highly flexible means of passenger and cargo transport capable of reducing average travel time by up to 70% and GHG emissions by 85%. Designed as a flying boat-style amphibious seaplane, the X10 is capable of taking off and landing on both ground and water. It offers improved aero- and hydrodynamics as compared to other styles of seaplanes, enabling it to be powered by batteries and charged using green energy sources, making it a fully sustainable aircraft concept. Our solution incorporates a uniquely designed hull/fuselage crafted with innovative composites and metal-composite joining techniques to produce an aircraft that is capable of meeting the low energy requirements to make short-haul electric flights possible, while also being safer for passengers than existing floatplane-style seaplanes, with a lower centre of gravity and reduced tipping risk. X10 is aligned with the purpose of this Pilot-T call, as it accelerates the application of novel, smart and environmentally friendly transport systems of the future.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025