Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2020 APC refusjon

Tildelt: kr 11 000

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet