Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Acoustic-Emission: the next sensor evolution in the market of condition monitoring for enabling condition-based maintenance

Alternativ tittel: Acoustic-Emission: the next sensor evolution in the market of condition monitoring for enabling condition-based maintenance

Tildelt: kr 0,50 mill.

Inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer er under kraftig utvikling gjennom introduksjon av IoT-teknologi. Dagens ingeniører overvåker maskinens tilstand basert på permanent monterte sensorer, uten fysisk tilstedeværelse. Basert på analyse av innsamlet data kan behov for vedlikehold planlegges for å unngå kostbar nedetid. Denne type teknologi er ennå ikke utviklet for alle typer maskiner – mye av fokuset har vært mot roterende maskiner (f.eks. motorer, pumper og girkasser) basert på vibrasjonsanalyse, med en markedsandel på 5.3 milliarder USD. Siden vibrasjonsanalyse for overvåking av ikke-roterende maskiner ikke er like potent, henger utviklingen her kraftig etter. Målet i dette prosjektet er å tilrettelegge for kommersialisering av et overvåkingssystem for ikke-roterende utstyr basert på akustisk emisjonsmåling. Konseptet har blitt demonstrert gjennom SFI Offshore Mechatronics-prosjektet for overvåking av hydrauliske og elektromekaniske sylindre og stålwire. De vitenskapelige resultatene er godt dokumentert gjennom vitenskapelig publiseringer. Gjennom prosjektet vil forretningsgrunnlaget kartlegges gjennom markedsanalyse, forretningsmodell etableres, og det kommersielle potensialet estimeres. Basert på den identifiserte forretningsmodellen er ambisjonen å etablere NewCO AS for å kommersialisere et nytt produkt eller tjeneste.

The milestone project scheme has helped us to: 1) Complete market assessment. 2) Consult future potential industry customers and find out their requirements and expectations for the AE system. 3) Develop IP strategy for the AE system. 4) Validate the preliminary business models with industry partners.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020