Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen publisering ved Simula Research Laboratory for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 14 000

Simula Research Laboratory støtter sterkt opp om åpen publisering og demokratisering av forskningsresultater. Gjennom publiseringsstøtte fra NFR er kostnadene for åpen publisering av NFR-finansierte prosjekter redusert, noe som øker motivasjonen til individuelle forskere til å gjøre arbeidet sitt bredt tilgjengelig.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder