Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Multiplexert fluorescens Lateral Flow Optisk deteksjon av proteinbiomarkører for å overvåke hjertesviktssykdommer

Alternativ tittel: Multiplexed Fluorescence Lateral Flow Optical Detection of Protein Biomarkers to Monitor Hearth Failure Diseases

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektnummer:

332101

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hjerte- og karsykdommer er globalt de ledende dødsårsakene. Blant dem utgjør hypertensjon og dets patologiske komplikasjoner en stor risiko for hjertesvikt og slag. Omtrent 1,1 millioner nordmenn lever med hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for å utvikle sykdommen. Selv om det er gjort betydelige fremskritt med å oppdage kardiovaskulær sykdoms-spesifikke biomarkører, er det fortsatt ikke i stand til å effektivt forutsi pasienter i risiko. Siden det fysiologiske området til disse biomarkørene er svært lavt, er det viktig med deteksjon ved svært lave konsentrasjoner i patologiske tilstander. Biosensorer har en fremtredende rolle i utviklingen av point-of-care diagnostiske systemer som er mer praktiske og lettere å bruke for tidlig påvisning av flere biomarkører som er tilstede i de biologiske væskene. Som et resultat er det stor etterspørsel etter bærbare, raske og rimelige biosensing-enheter for å oppdage kardiovaskulære sykdommer. Integrasjon av biosensorer med en mikrofluidisk plattform og multiplekse evner er en overveiende tilnærming for samtidig rask deteksjon av kardiovaskulære biomarkører og med nøyaktighet for pasientbehandling. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en lateral flow-analysebiosensor for flere biomarkører for å måle biomarkørkonsentrasjonen korrelert med forverring av kardiovaskulære sykdommer. Mens den sensitiviteten og spesifisiteten er avgjørende for å oppdage lav biomarkørkonsentrasjon, er FoU-utfordringene materialet og fabrikasjonen, biofluid strømningsegenskaper, biokjemisk og multipleks deteksjon og småformat optisk system for kvantitativ biomarkørdeteksjon. Derfor har dette forskningsprosjektet til hensikt å øke deteksjonskvaliteten til biomarkører knyttet til hjerte- og karsykdommer for å forbedre kompetansen og effektiviteten til helsevesenet. Det fullt utviklede systemet inkluderer hele prosessen, fra væskeinteraksjonen med spesifikke fluoroforer til kvantitativ fluorescensdeteksjon for umiddelbar tilbakemelding til legen.

Rundt 100 000 nordmenn lever for tiden med kronisk hjertesvikt. Hvert år mottar 16 000 mennesker spesialisert helsetjenester knyttet til hjertesvikt. Data fra måling av visse hjertebiomarkører i kroppsvæsker er av stor verdi for å overvåke hjertesviktstatus. N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) og høysensitiv troponin T (hs-TnT) er hjertebiomarkører for å evaluere og forutsi kardiovaskulære hendelser. Det er bevist at NT-proBNP og hs-TnT effektivt overvåker pasienter i forskjellige aldersgrupper og forutsier forverring innen 2-4 uker før en mulig sykehusinnleggelse. Den kliniske diagnosen sykdommer avhenger av nøyaktig vurdering av endringer i biomarkøruttrykk og entydig samtidig påvisning av ulike biomarkører, slik at diagnosen kan gjøres på tidligere stadier. Mens sensitivitet og spesifisitet er viktig for lateral flow-analysevalidering, er det noen toppmoderne FoU-utfordringer som materialer og fabrikasjon, strømningsegenskaper, biokjemisk og multipleksdeteksjon og optiske avlesningssystemer for små former som forhindrer bruk i kliniske applikasjoner. I dette forskningsprosjektet har kandidaten og Sensovann som mål å lage en optisk LFA -biosensor og en fotonisk integrert krets som kan oppdage flere biomarkører fra kroppsvæsker med skreddersydde egenskaper for å maksimere fluorescensen av bioanalysen. For å oppnå dette vil kandidaten verifisere fluorescens biosensingsmekanismer for å oppdage proteiner i spytt, undersøke de optiske egenskapene til quantum dot-protein-bindingskompleks, undersøke optiske metodeløsninger for digital påvisning av bio-nanopartikler. Teknologien kan øke utviklingen av PoC -biosensorer for å oppdage biomarkører korrelert med hjertesvikt med økt kvalitet, kompetanse og effektivitet for helse- og omsorgssystemer.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd