Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Demonstration of equipment and protocols for porcine embryo collection and transfer

Alternativ tittel: Demonstrasjon av utstyr og protokoller til embryooppsamling og -overføring hos svin

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

332108

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vårt mål med dette prosjektet er å demonstrere at vi har utviklet en metode og en instrumentportefølje som kan brukes til ikke-kirurgisk oppsamling og overføring av svineembryoer. Utfordringene er knyttet til anatomien i purkas livmor, med en betydelig avstand fra ytre kjønnsåpning til området i livmoren der de tidlige embryoene befinner seg og må hentes ut fra. Det er nødvendig å få samlet opp et høyt antall embryoer av god kvalitet som overføres til hver mottakerpurke for å oppnå drektighet, ettersom dette ikke er mulig å oppnå hos purker hvis det er for få levedyktige embryoer til stede i livmoren i de første par ukene etter eggløsning. Det er for øyeblikket ingen løsninger på markedet beregnet på ikke-kirurgisk embryooppsamling og overføring hos svin som er bærekraftige og tar hensyn til dyrevelferden. Vårt prosjekt vil sette sammen eksisterende instrumenter fra forskjellige fagfelt og koble disse sammen med våre egen nyutviklede tekniske løsninger for å implementere en dyrevennlig, hygienisk, tidsbesparende og rimelig instrumentpakkeløsning som kan gi mulighet for å kommersialisere embryooppsamling hos gris.

This project has as its main objective to demonstrate the methodology and equipment for non-surgical collection and transfer of embryo in pigs currently developed in Norway. The main challenges lie within the anatomy of female reproductive organs in pigs with a large distance from the vulva to the deep regions of the uterine horns on both sides where early embryos can be reached. In addition, a high number of good quality embryos collected from donor sows are necessary per recipient in order to obtain a successful implantation and pregnancy, since in pigs this cannot be achieved with only a few vital embryos present in utero during the first few days post transfer. Currently, no equipment or instrumentation is on the market solving these challenges and it is an additional challenge to assemble existing partial solutions and add newly gained technical solutions to make a animal welfare friendly, hygienic, time-saving and affordable set of instruments that after the project period can give the opportunity for commercialisation.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram