Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Breeding for better cardiovascular and respiratory function of pigs - “A heart for pigs”

Alternativ tittel: Avl for bedre sirkulatorisk and respiratorisk funksjon hos gris - "Med hjerte for grisen"

Tildelt: kr 3,2 mill.

I dette prosjektet skal vi studere den sirkulatoriske og respiratoriske funksjonen hos gris. I det internasjonale markedet er det en økende bekymring at grisen ikke har god nok sirkulatorisk/respiratorisk funksjon til å håndtere stress. Man tror at dette kan være en av årsakene til at en del gferdigvokst slaktegris dør på transporten mellom gård og slakteri, spesielt i Amerika. Vi vil starte dette prosjektet med å identifisere egenskaper knyttet til hjerte og lungekapasitet som lett kan måles med enkelt utstyr (feks oksygenmetning i blodet) og som kan måles på våre avlsdyr som en del av datafangsten vi gjør i vårt daglige arbeid. Videre skal vi til med en større longitudinell studie på SEARCH (NMBU på Sandnes), der vi skal se på hvordan lunger og hjerte utvikler seg mens grisen vokser. I denne delen av prosjektet vil vi anvende gjentatte avanserte målinger, hver tredje uke, både på firske dyr og på noen dyr med indusert hjertesvikt. Vi vil bruke kunnskapen fra denne studien til å utvikle protokoller og egenskaper som vi kan anvende for å fange data med enklere utstyt på et stort antall gris i et kommersielt miljø. Målet er til slutt å kobinere disse datene med dødeligehtsdata fra våre internasjonale samarbeidspartnere for å kunne avle for en gris med god sirkulatorisk og respiratorisk funksjon, og samtidig, god robusthet.

There is a growing concern that the cardiovascular and respiratory capacity in pigs may lead to increased risk of sudden death in swine production worldwide. However, the role of genetics in cardiovascular and respiratory performance has not been fully examined, and there is an inquisitiveness how the heart develops in the growing pigs. In this project we will examine whether cardiac remodeling occurs in growing pigs, how the transition into a diseased state evolves, and to find the genetics underlying cardiovascular and respiratory disease in pigs. More research is needed to observe, identity and measure these traits to find if there is a genetic potential to breed for an increased cardiovascular and respiratory capacity. In a designed longitudinal experiment, we want to examine and test cardiovascular performance in pigs by creating a shunt in the heart’s main vessels in a case group of pigs and compare them to a control group. The shunt will be created at SEARCH by trained cardiologist and medical doctors. The experiment will be conducted during the growth phase of pigs to understand the development of pigs circulatory and respiratory function in the case and control group. By quantifying the heart function, both in control and case individuals, we want to develop robust descriptors of the circulatory state in pigs during growth. Pigs will be computed tomography (CT) scanned regularly during the longitudinal experiment to examine the traits by radiological and non-invasive measures. The methods and results from the longitudinal experiment will be applied in a second commercial experiment, where we seek to connect intensive care methods and protocols with commercially restricted models using CT at our testing station for boars in Norway, Norsvin Delta. Applying new methods and protocols on thousands of related individuals at Norsvin Delta, we can relate novel phenotypes to their underlying genetics.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder