Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HULK - The Ultrastrong Green PE Fiber

Alternativ tittel: HULK - Ultrasterk og grønn polyetylen fiber

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektnummer:

332152

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Det er et økende behov for produkter laget av prosesser med lavt karbonavtrykk og/eller av fornybare og resirkulerbare kilder, og HULK prosjektet handler om å utvikle UHMWPE-fibre i en bærekraftig prosess. UHMWPE fiber anses å ha det beste vekt-til-ytelsesforholdet blant alle kjente materialer i ballistiske anvendelser og omtales ofte som "verdens sterkeste menneskeskapte fiber". Avanserte fibre brukes også som råstoff til high end tau, i nye bærekraftige kompositter og kan brukes i nøkkelkomponenter for nye anvendelser innen batteriteknologi. Bruk av slike fibre er i dag viktig i norsk off-shore energiproduksjon, skipsfart, fiskeri og marint fiskeoppdrett. Den største ulempen ved kommersiell prosess for å produsere UHMWPE-fibre, gelspinning prosessen, er at en stor mengde farlige løsemidler (f.eks. decalin, hvit olje) og ekstraksjonskjemikalier (f.eks. Freon, heptane) utnyttes og må gjenutvinnes siden de er giftige og svært brannfarlig, noe som resulterer i høye produksjonskostnader og lav produksjonsrate. HULK-prosjektet ønsker å løse denne utfordringen ved å utvikle en ny og bærekraftig prosess for å lage UHMWPE-fibre med forbedrede egenskaper. Det skal også utvikles en god prosessmodell som knytter prosessparametrene til strukturen av råmaterialet og fibrenes sluttegenskaper.

The overall idea of the project is to develop a sustainable process for making Ultra High Molecular Weight PolyEthylene (UHMWPE) fibers with enhanced properties. A pilot process will be established in Norway for the purpose of development and support to the installation of commercial production capacity in Norway. The most critical R&D challenges will be to combine an optimal combination of process development and development of fiber performance to obtain fibers with enhanced properties, a low environmental CO2 footprint at an attractive cost level for the current and future needs. This innovation will provide the industry with cost-efficient, sustainable, and scalable fibre production know-how and technology tailored for the mentioned applications. Norner will position themselves as a competence centre on fibre qualification, testing and production, with focus on “green routes” to obtain fibers needed in the current and future markets. The project team is composed of partners with competence on process development, product development, modelling of the process (Norce) and a supplier of high-end ropes (Selstad AS). A successful project will create a new product portfolio for a spin-off company producing high-end polymer fibers in Norway for the Norwegian, European and global market.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena