Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Carbon Footprint Calculator for Grocery Retailers

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332172

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder