Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Kvinnehelse med kvinnen i fokus

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektnummer:

332173

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet