Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Autostack – Optimised and automated Norwegian production of low cost, high efficiency PEM electrolysers

Alternativ tittel: Autostack - Optimalisert og automatisert høyteknologisk norsk produksjon av PEM elektrolysører med lav kostnad og høy effektivitet.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

332178

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Autostack-prosjektet har som formål å redusere kostnadene for grønn hydrogen gjennom masseproduksjon av PEM-elektrolyse stacker. De nåværende produksjonsmetodene er designet for lavt volum og basert manuelle prosesser, og en implementasjon av masseproduksjonsprinsipper har betydelig besparingspotensiale. ________________________________________________________________________________ Dette prosjektet har som formål å redusere CAPEX for PEM-elektrolysører for produksjon av grønt hydrogen, ved å muliggjøre stordriftsfordeler gjennom automatisert produksjon av elektrolysører i stort volum. Masseproduksjon er nødvendig, ikke bare for å gjøre utslippsfritt grønt hydrogen konkurransedyktig med CO2 intensivt grått hydrogen, men også for å møte den forventede økningen i forespørsel av grønt hydrogen. Den største forskningsutfordringen som dette prosjektet vil løse, er hvordan masseproduksjon av PEM-elektrolyse stacker kan iverksettes som en kosteffektiv prosess som samtidig gir høy kvalitet. Den automatiserte montasjeprosessen er kompleks med flere individuelle steg per celle. Hver celle består av ultratynne komponenter som skal sammenstilles med meget høye krav til posisjonering og innretting. Videre er hver enkelt celle-komponent laget av materialer som gir ytterligere utfordringer i montasjeprosessen. Forsknings- og utviklings utfordringen består også i å designe en optimal smart og lean supply chain som holder bundet kapital på et minimum og iverksetter sirkulærøkonomi-modeller i stack-produksjon for gjenbruk av material.

This project aims at reducing the CAPEX of PEM electrolysers for green hydrogen production by enabling high-volume automated manufacturing of electrolyser stacks. Mass production is necessary to meet the future demand for electrolysers. The Autostack project will build upon the results from the ongoing NFR project Hystack and develop innovative solutions for high volume, zero-defect production of advanced PEM electrolysers. The main goal of the project is to design and validate an automated assembly process for PEM electrolyser stacks enabling up to 500MW/year of stack production The most prominent research challenge that this project will solve is how mass production of PEM electrolyser stacks can be performed in a cost-efficient manner with the required quality. The automated assembly process is complex, with several individual steps per cell and very high requirements on positioning and alignment of these components. It is therefore necessary to investigate possibilities for using pre-assembled cell modules or sub-assemblies to increase the final stack assembly efficiency and quality. This R&D challenge can be divided into three categories • What is the most cost-effective production line for mass production of PEM electrolyser stacks? • How can quality control be included in an automated production line for PEM electrolysers? • How should production planning be conducted to minimize delivery time for customers, while simultaneously mitigate holding cost for Hystar?

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi