Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Tryggere digital tilstedeværelse

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

332179

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet