Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

DIPS og det utadvendte sykehus

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332184

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet