Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

REQ Cultural Index Model

Alternativ tittel: REQ Cultural Index Model

Tildelt: kr 10,6 mill.

Å finne de beste organisasjonene å investere i på lang sikt er svært avhengig av å finne fremragende mennesker, ledelse og en bedriftskultur der folk trives. Til tross for dette, så baserer de fleste kapitalforvaltere i dag sine investeringsbeslutninger nesten utelukkende på grunnleggende undersøkelser av finansielle regnskap. Derfor er dette prosjektet interessert i å studere forholdet mellom menneskeorienterte kulturdrivere og bedriftens ytelse, og etablere en tilnærming som utnytter organisatorisk innsikt for bruk i investeringsbeslutninger. Vår ambisjon er å utvikle en plattform som utnytter de siste fremskrittene innen datalingvistikk, avansert analyse og AI for å få automatisert dybdeinnsikt i bedriftskultur. Prosjektet er avhengig av resultatet av forskningen og definisjonen av kulturelle drivere for langsiktig lønnsomhet i organisasjoner. Derfor er prosjektpartnerne for tiden, sammen med forskere ved Handelshøyskolen BI, i ferd med å definere kulturelle drivere som er identifiserbare, målbare og betydningsfulle for langsiktige økonomiske resultater. Videre skal prosjektet gå i gang med å vurdere, sammenligne og vekte disse kulturelle driverne. Innen 2022 har prosjektet som mål å ha identifisert spesifikke kulturelle drivere for å skape et godt datasett som grunnlag for en velfungerende språkmodell.

Our experience over many years with investments has shown us that finding the best organizations to invest in for the long run is highly dependent on finding outstanding people, management, and a corporate culture where people thrive. Nonetheless, most asset managers base their investment decisions almost entirely on fundamental research of financial accounts. Historical metrics like earnings, cash flow, capital expenditure, and market size form the basis of their perception of a company’s growth potential. However, a growing body of literature indicates that organizational culture is directly correlated with company performance, as culture can indicate characteristics like innovation focus, agility, and employee engagement. In recent years we have seen firms buckle under due to scandals caused by poor corporate culture. Volkswagen’s emission scandal and Wells Fargo’s account fraud are prime examples of the level of destruction that toxic corporate cultures can create. Our ambition is to develop a platform that utilizes the latest advances within computational linguistics, advanced analytics, and AI to gain automated, in-depth insights into corporate culture. This will support investors in making more sustainable and financially profitable investments. Making insights on company culture available will make it possible for asset managers to do investment decisions on a more qualified basis, reduce risk and allocate capital towards healthy organizations in a way that has not been done before. Moreover, we believe that this platform may have future potential within other industries, such as governmental bodies, banks, consultancy firms and others who are interested in gaining insight into the relation between corporate culture and long-term financial performance. We believe this could translate into a ground-breaking platform for the asset management industry, and beyond, that does not exist today.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena