Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Vertical.Solar by Over Easy: Overcoming challenges for vertically mounted bifacial solar panels in different climatic conditions

Alternativ tittel: Vertical.Solar av Over Easy: Takling av utfordringer for vertikalt monterte tosidige solcellepaneler i forskjellig klima

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332198

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette forskningsprosjektet utforsker utfordringer knyttet til vertikal montering av tosidige solcellepaneler. Mens tosidige solcellepaneler har vært tilgjengelige i flere tiår, er det først i løpet av de siste årene at de underliggende silisiumsolcelleteknologiene har modnet nok til at tosidige solcellepaneler kan konkurrere med konvensjonelle ensidige solcellepaneler på kost-nytte. Tosidige solcellepaneler er, i 2022, i utbredt bruk, men monteringssystemene og geometriene som brukes ligner på konvensjonelle monteringssystemer for ensidige paneler. Imidlertid åpner tosidige paneler for en helt ny måte å montere på for å dra maksimal nytte av begge sider: Vertikal montering. Ved vertikal montering og orientert med hver overflate i øst-vest retning får panelene omtrent like mye lys på begge sider, og tidligere studier tyder på at slik montering kan gi utbytte som overgår tradisjonell montering av ensidige solcellepaneler. Prinsippet for vertikale tosidige solcellepaneler er lett å forstå, men det bringer inn flere nye utfordringer som vi tar sikte på å granske i dette prosjektet. En av dem er estimering av energiproduksjon, fordi simuleringsprogramvare er utviklet for nøyaktig å simulere ytelsen til solcellepaneler som vender mot solen og mottar direkte og indirekte lys fra himmelen, mens det ved vertikal montering er store komponenter av reflektert lys som er mindre nøyaktig estimert. For det andre, gir den vertikale monteringen vindkrefter som skiller seg fra det man opplever i tradisjonelle og mer horisontalt monterte systemer. For det tredje, er fysisk eksponering for elementene, spesielt UV-lys og regn/fuktighet, vesentlig forskjellig i vertikalt monterte systemer. Prosjektet vil støtte Over Easy Solars planer om å kommersialisere en ny type solcellemodul.

About 50% of all solar cell capacity worldwide is installed on buildings. Yet, about 90% of roof areas on buildings are not utilized for any purpose, and, even in 2021, new buildings with excellent solar conditions are being built without solar installations. Over Easy Solar is developing a novel concept for a solar module with extremely efficient and simple installation for flat roofs. The solution has been made possible by recent development within bifacial solar cells. Patent-pending, the solution has been tested in a working prototype during summer 2021, where we demonstrated 10x faster mounting, good energy yields and a power production profile that will be of high value for future customers. The way Over Easy mounts the bifacial solar panels is unconventional; they are vertically aligned and, ideally, receiving equal amounts of light on both sides. Standard energy simulation software for solar installations is not fine-tuned for this, and there is almost no field data publicly available for different climates and locations. This is a high risk for the company and future customers, and research is needed to develop the simulation models and obtain production data. The vertical mounting also gives different exposure to wind loads. Indeed, mostly positive for our concept, which will not depend on fastening to the roof or ballast. However, to certify the components and avoid any incidents, research on the effects of wind is needed. The different design also demands research on the strength and durability of the components in the solution. We want to minimize the material usage to reduce climate impact, but at the same time have a strong and durable structure. The project will enable Over Easy to develop a high-quality and highly innovative solar product with a global market. The knowledge developed in the project will be unique and may find other utilizations in solar tech, and create interest and buzz around solar innovations from Norway.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi