Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RescueDoppler - a disruptive ultrasound solution for improved outcome after cardiac arrest.

Alternativ tittel: RescueDoppler - en banebrytende ultralydteknologi for å øke overlevelse ved hjertestans

Tildelt: kr 16,0 mill.

I Norge ble 3635 personer utenfor sykehus forsøkt gjenopplivet med hjerte-lunge-redning (HLR) i 2022 og kun 14% overlevde mer enn 30 dager. Ved hjertestans må man i løpet av sekunder avklare om det er tegn til liv. En metode er å kjenne etter puls med fingrene som imidlertid kan være både tidkrevende, usikker og vanskelig. Ved hjertestans vil det ikke være følbar puls, men det er fare for at man kan mistolke pulsfølingen som at personen har puls og dermed forsinke HLR. Minst mulig avbrudd i hjertekompresjoner er avgjørende for effektiv HLR, men ved palpasjon av puls må hjertekompresjonen stoppe. Hvert sekund uten hjertekompresjon er uheldig, men selv en svak puls er viktig å oppdage ettersom HLR utføres forskjellig avhengig av tilstedeværelse av puls. En pålitelig metode for å oppdage puls er derfor livsviktig. Ved hjertestans bør en hjertestarter kobles til pasienten så raskt som mulig. Den gir informasjon om pasientens elektriske aktivitet, men ingen informasjon om blodstrøm. Ny ultralydteknologi har ført til en metode for måling av kontinuerlig blodstrøm under HLR, RescueDoppler. Proben festes på pasientens hals som et plaster og registrerer blodstrøm kontinuerlig. Hovedmålet med studien er å utvikle et RescueDoppler system til bruk på pasienter og teste funksjon og klinisk nytteverdi ved gjenopplivning etter hjertestans både utenfor sykehus (ved prehospital klinikk Nordlandssykehuset ) i en pilotstudie og på sykehus i en multisenter studie. Multisenter studien skal inkludere hjertestanser under et år på følgende sykehus; Oslo Universitets sykehus Ullevål og Rikshospitalet, Akershus Universitetssykehus, St Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus og Sahlgrenska Universitetssykehus. Delmål er å evaluere om RescueDoppler proben kan plasseres riktig av helsepersonell for registrering av signaler fra halspulsåren uten behov for å kjenne puls, om den kan gi tilbakemelding om kvaliteten på brystkompresjon og oppdage egensirkulasjon tidligere enn dagens metoder.

An estimated global annual incidence of death from cardiac arrest is 7-8 million cases per year, and cardiac arrest is the third leading cause of death in industrialized countries. Survival following cardiac arrest is only 10% or less, and survival dramatically decreases for every minute that passes without advanced life support. This project aims to develop RescueDoppler - a new solution for improved outcomes after cardiac arrest. Successful resuscitation after cardiac arrest depends on restoring normal electrical activity in the heart and adequate blood flow to vital organs. Presently, however, only information about the heart's electrical activity, but not blood flow, is available during resuscitation. Although defibrillators can detect, treat, and give feedback on the reappearance of normal cardiac rhythm, crucial feedback regarding the successful restoration of blood flow to the brain is missing. Consequently, there is a need for a simple tool to assess blood flow after cardiac arrest. Cardiac ultrasound has proven to give valuable additional information during the treatment of cardiac arrest. However, Doppler measurements of blood flow in the carotid artery can be performed without interrupting resuscitation, making it an attractive alternative for hemodynamically guided resuscitation. RescueDoppler is a new and proprietary solution for monitoring blood flow in the carotid artery in patients suffering from cardiac arrest. The system includes a small and lightweight ultrasound probe, a fastening device for attaching the probe to the neck, and proprietary software for signal analysis. The technology is operator-independent and does not require ultrasound expertise. The project's primary objective is to document the feasibility and clinical usefulness of RescueDoppler in patients with sudden cardiac arrest. Long-term goals are to offer RescueDoppler as an integrated OEM product in defibrillators from leading global manufacturers.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena