Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Fremtidens hjelpemiddelutvikling

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332211

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder