Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Kvitnes gård i økologiens gastronomiske, digitale og sirkulære fotspor

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332212

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet