Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Ulla di!

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332213

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet