Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Highly efficient combined production of green hydrogen and chemicals

Alternativ tittel: Høyeffektiv teknologi for kombinert produksjon av grønt hydrogen og kjemikalier

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektnummer:

332227

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Yara har som mål å bli karbonnøytral innen 2050. En vesentlig del av dette målet er å produsere mineralgjødsel uten klimagassutslipp. Slik produksjon er teknisk mulig i dag, men langt fra økonomisk lønnsom. For å oppnå et lønnsomt grønngjødselprodukt kreves det nye forbedrede produksjonsprosesser som er preget av redusert energiforbruk gjennom nyutviklet teknologi og omfattende energigjenvinning og prosessintegrasjon. Prosjektet skal utvikle ny høyeffektiv teknologi for kombinert produksjon av grønt hydrogen og kjemikalier med faststoff brenselscelle teknologi for fleksibel H2 og kraftproduksjon kombinert med samproduksjon av nyttige kjemikalier. Elektrolyse av vann for produksjon av hydrogen i industriell skala har blitt utført i over 100 år og var en viktig kilde til industriell hydrogen frem til rimelig naturgass og SMR (Steam Metane Reforming) prosessen ble dominerende for hydrogenproduksjon. Ettersom elektrolysecellene ofte ble forsynt med vannkraft, var produktet grønn hydrogen. Hvis det er tilgjengelig varmeenergi på et sted for å generere høytemperaturdamp, krever elektrolyse av damp ved bruk av faststoff membraner - en Solid Oxide Elektrolysør (SOE) - mindre elektrisk energi enn tradisjonell vannelektrolyse. GreenH2chemical-prosjektet har som mål å demonstrere en ytterligere stor energibesparelse ved å produsere hydrogen fra en faststoff elektrolysør i kombinasjon med produksjon av nyttige kjemikalier som forbruker oksygenet fra vanndampen og transportert av faststoff membranen. Oppnåelse av prosjektmålene vil gi en mulighet for fremtidig lønnsom grønn gjødsel-produksjon, og gi Yara en god konkurranseposisjon i et framtidig bærekraftig gjødsel- og matproduksjonsmarked.

The grand idea in GreenH2Chem is to develop an efficient, sustainable, and flexible electrochemical technology for interconversion of electrical and chemical energy with ammonia and steam as feeds and hydrogen and nitrogen oxides as products. With this technology, Yara aims to become carbon neutral within 2050. The project idea is to use an electrochemical cell to coproduce hydrogen from steam, and NOx from ammonia. By combining their beneficial demand for energy (steam to hydrogen) and energy production (ammonia to NOx); a win-win situation is generated energy-wise. In addition, the aim is to develop such technology to a level that it can work both as electrolyser for production of hydrogen and as fuel cell for production of power. This will be particularly beneficial for future plants based on non-dispatchable, intermittent electrical power; where the turn-down of critical plant items cannot be 100%, as they require a continuous supply of electrical power. Thus, liquid ammonia becomes the energy storage medium to handle electrical power intermittency, as well as the chemical feed-stock for the nitric acid production.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi