Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Alternativ tittel: Optimaliserte arbeidssko for redusert belastning

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter. Arbeidssko brukes for å beskytte brukeren mot ytre eksponeringer. Men krav om beskyttelse fører ofte til ubehagelige, tunge og stive sko. Dessuten er produksjon av arbeidssko kompleks og krever et stort utvalg av materialer og prosesser som fører til betydelig miljøpåvirkning. Sentrale FoU-utfordringer ligger i å løse disse utfordringene, som i mange tilfeller er motstridende. Det nye produktet skal gi adekvat beskyttelse, god ergonomi og lav miljøbelastning, og skal oppnås i tett samarbeid mellom industriaktører (Weanaas Workwear AS, Equinor ASA, Aker BP og OneCo Nettworks AS) og FoU (SINTEF, Orion), og ved å utnytte muligheter og vitenskapelige metoder innen brukersentrert innovasjon, fysiologi, helhetlig miljøvurdering, nye materialer og skokonstruksjon. Prosjektet starter med å lage en første kravspesifikasjon for optimaliserte vernesko. Den skal inneholde de ansattes brukerbehov knyttet til vernesko i partnerbedriftene. Brukerbehovene inneholder både ønsker i forhold til funksjonalitet og ergonomi, men også krav i henhold til regelverket. Grundig evaluering av det miljømessige fotavtrykk av dagens vernesko skal gjøres for å identifisere områder som kan endres for å bedre miljøbelastningen av skoene. Samtidig skal materialer og prosesser evalueres mot funksjonalitet og bærekraft. Ergonomien vil i første omgang bli ivaretatt ved brukerinvolvering og oppdatert kunnskap om utforming av vernesko for økt komfort.

In this project Wenaas Workwear AS will develop optimized occupational footwear in collaboration with Orion, SINTEF, Equinor ASA, Aker BP and OneCo Networks. Low satisfaction with fit and comfort are often reported in the industries, and there is a high rate of musculoskeletal complaints from the lower back and lower limbs. Occupational footwear is worn to protect the wearer against hazards. However, solely focusing on the protection often leads to uncomfortable, heavy, and stiff shoes. Furthermore, production of occupational footwear is complex and requires a large variety of materials and processes that leads to substantial environmental impact. The specifications by the safety standards makes sustainability especially challenging and it has not so far been properly prioritized in the safety footwear industry. Providing more protection than needed in any given occupation further increases both ergonomic and sustainability problems. Three main design requirements for making exceptional occupational footwear will be crucial: 1) adequate protection against extrinsic factors, 2) excellent ergonomics, and 3) minimizing the environmental footprint. These design requirements are often contradictory. Solving this challenge will be based on insight into the user needs and requirements, expertise regarding the safety requirements, shoe construction, and scientific methodology in product design, work physiology, and holistic environmental assessment, as well as innovative thinking, state-of-the art materials, Life Cycle Analysis, and interdisciplinary collaboration. Documented effects relevant for occupational health and comfort will be assessed by scientific methods both in the laboratory and in the field. Systematic iterations of product development, evaluations and consecutive improvements with a holistic perspective will be key elements during the innovation process.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerArbeidArbeidslivLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Petroleum og mineralerBransjer og næringerVarehandelSirkulær økonomiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiArbeidPetroleumLTP2 HavPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Helse, forebygging og behandlingFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje PetroleumPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Materialteknologi