Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer

Alternativ tittel: Towards the sustainable concrete structures of the future in marine environments

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektnummer:

332241

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Betongkonstruksjoner i marine miljøer eller som er utsatt for veisalting utgjør en betydelig verdi i Norge. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er resurskrevende og forbundet med høye kostnader, noe som forsterkes i betydelig grad ved omfattende reparasjoner, og enda mer blir det ved riving, og bygging av ny konstruksjon. Den overordnede idéen til BE-sTrONG er å utnytte avanserte tilsetningsstoffer (TSS) og miljøvennlige materialsammensetninger til å prosjektere og utføre konstruksjoner av betong i marint miljø med betydelig redusert utslipp av miljøgasser og samtidig med minst like god bestandighet som “best practice” betong. BE-sTrONG omfatter også utvikling av robust betong med produksjonsegenskaper som bidrar til reduksjon av produksjonsfeil. Innovasjonen gjelder en ny metodikk for utvikling av miljøvennlige marine betongkonstruksjoner, og omfatter nye/videreutviklede produkter og nye/forbedrede metoder. Ytterligere miljømessig gevinst samt økonomisk gevinst skal oppnås gjennom reduserte FDV-kostnader og skal gjøre betong for konstruksjoner i marine miljø betydelig mer bærekraftige. De innovative partnerne i BE-sTrONG representerer aktører fra hele verdikjeden som er nødvendig for å realisere prosjektets mål: Aker Solutions AS, Statens Vegvesen, Equinor ASA, DNV AS, Ølen Betong AS, Mapei AS, FUNZIONANO AS, NORCEM AS, SCHWENK Norge AS og SINTEF. Prosjektet retter seg primært mot miljøvennlige materialløsninger med økt motstand mot armeringskorrosjon gjennom redusert kloridinntrenging ved hjelp av redusert materialpermeabilitet og redusert opprissing, men også mot frostbestandighet. FoU-arbeidet er delt inn i: • tilpassing av avanserte materialløsninger for miljøvennlig betong, • dokumentasjon av materialrobusthet og ytelsestester iht. nasjonalt tillegg til NS EN 206 samt levetidmodellering, • verifikasjon/demonstrasjon av prototyper gjennom tilstandskontroll i langtidseksponering i relevant marint miljø, • dokumentasjon/-sertifisering av miljøprestasjon.

Betongkonstruksjoner i marine miljøer eller som er utsatt for veisalting utgjør en betydelig verdi i Norge. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er resurskrevende og forbundet med høye kostnader, noe som forsterkes i betydelig grad ved omfattende reparasjoner, og mer blir det ved riving, og bygging av ny konstruksjon. I prosjektet BE-sTrONG - Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer - skal det utnyttes avanserte tilsetningsstoffer og miljøvennlige materialsammensetninger med betydelig redusert utslipp av miljøgasser, og samtidig med minst like god bestandighet som “best practice” betong. Prosjektet omfatter også å utvikle robust betong, dvs. med produksjonsegenskaper som bidrar til reduksjon av produksjonsfeil. Innovasjonen gjelder en ny metodikk for utvikling av miljøvennlige marine betongkonstruksjoner, og omfatter nye/videreutviklede produkter og nye/forbedrede metoder. Ytterligere miljømessig gevinst samt økonomisk gevinst skal oppnås gjennom reduserte FDV-kostnader og skal gjøre betong for konstruksjoner i marine miljø betydelig mer bærekraftige. BE-sTrONG partnerne representerer hele verdikjeden fra produksjon av delmaterialer, betong og konstruksjoner, relaterte standarder og regelverk, eiere av infrastrukturer og ansvarlige for vedlikeholdet: Aker Solutions AS, Statens Vegvesen, Equinor ASA, DNV AS, Ølen Betong AS, Mapei AS, FUNZIONANO AS, NORCEM AS og SCHWENK Norge AS. Disse innovative aktørene satser sammen med SINTEF på tekniske utviklinger som har som målsetting å redusere miljøpåvirkningen. FoU-arbeidet inkluderer tilpassing av avanserte materialløsninger for miljøvennlig betong, materialdokumentasjon gjennom ytelsestester, langtidseksponering i relevant marint miljø samt tilstandskontroll av prototyper og dokumentasjon/-sertifisering av miljøprestasjon. Hvis innovasjonen lykkes så vil det medføre en langt større frihet og dermed mulighet til å prosjektere og bygge betongkonstruksjoner med vesentlig redusert klimaavtrykk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena