Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Energieffektivisering av fangst og utnyttelse av grønn CO2

Alternativ tittel: Increasing Energy Efficiency for Green CO2 Capture

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektnummer:

332248

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GreenCap Solutions har startet utviklingen av et nytt kjemikaliefritt konsept for fangst av karbondioksid fra punktutslipp og direkte fra luft (DAC). En utfordring for alle CO2-fangst-teknologier, er det høye energiforbruket—noe som resulterer i høye driftskostnader. Dette er spesielt relevant for konsepter der CO2 fanges opp direkte fra atmosfæren, hvor store mengder luft må behandles. Dette prosjektet har som mål å gjøre DAC teknologi konkurransedyktig uten bruk av finansielle tilskudd. Driftskostnadene for GreenCap CO2-fangstteknologi er i hovedsak knyttet opp mot energiforbruket, og prosjektets hovedfokus vil være å øke energieffektiviteten. Får vi dette til, vil GreenCaps løsninger være attraktive for aktører som ønsker å investere i CO2-fangst. Grunnsteinen i GreenCap sin teknologi er zeolitt. Zeolitt er et porøst aluminiumsilikat som kan fange CO2 i porene. Hvor mye er avhengig av bl.a. temperaturen, hvor lavere temperatur gir høyere kapasitet. En kan da fange CO2 ved lav temperatur og frigjøre den ved høy temperatur. Et stort problem er at vann også fanges i zeolitten, og at denne bindingen er sterkere enn for CO2. I tillegg til at CO2 kapasiteten reduseres, kreves det også mye energi å få fjernet vannet. Dette er en av utfordringene dette problemet skal løse. Prosjektet består av fire hovedaktiviteter. Aktivitet 1 omhandler avfukting av luftstrømmen før zeolitten. Her skal GreenCap utvikle en teknologi med kontinuerlig luftavfukting ved hjelp av såkalte entalpihjul med vannadsorberende egenskaper. Videre i aktivitet 2 og 3 skal vi optimalisere selve CO2 fangst prosessen med tanke på CO2-opptak, energiforbruk og varmegjenvinning. For siste aktivitet vil våre DAC-enheter kjøres i faktiske omgivelser, med full data innhenting og optimalisering.

GreenCap Solutions har startet utviklingen av et nytt kjemikaliefritt konsept for fangst av karbondioksid fra punktutslipp og direkte fra luft (DAC). Vår teknologi er fri for kjemikalier og baserer seg på bruk av zeolitter som gir mulighet til å fange CO2 ned til veldig lave konsentrasjoner (<1 ppm). Sammen med karbon-lagring (CCS) og/eller -utnyttelse (CCU) vil DAC løsninger være med å lukke og reversere karbonutslippene. I tillegg er skalerbarheten av løsningen velegnet som CCU for forbrukere av CO2 som f.eks. veksthus, bryggerier og slakteri, og for applikasjoner hvor utslippene ikke er store nok til å forsvare investering i et fullt CCS-anlegg (mindre fabrikker o.l.). En utfordring for alle CO2-fangst-teknologier, er det høye energiforbruket—noe som resulterer i høye driftskostnader. Dette er spesielt relevant for konsepter der CO2 fanges opp direkte fra atmosfæren, hvor store mengder luft må behandles. Denne utfordringen bremser implementeringen av CCS/CCU, noe som igjen bremser kampen mot klimaendringene. Dette prosjektet har som mål å kommersialisere vårt konsept, og da må både investeringskostnaden og driftskostnadene ned, og dermed energieffektiviteten opp. Det skal settes søkelys på energiforbruket i hvert steg gjennom hele prosessen for å finne den mest energi- og økonomisk lønnsomme løsningen. Vår visjon er å levere skalerbare, globalt konkurransedyktige CO2-fangst produkter. Det skal i løpet av dette prosjektet utvikles to DAC-moduler med CO2 fangst kapasitet på henholdsvis 50 og 300 tonn i året, heretter kalt Z50 og Z300 med mål om energiforbruk per kg fanget CO2 på henholdsvis 1,5 og 1,2 kWh. Z50 modulen skal bygges og test-kjøres på NIBIO sitt anlegg på Særheim. Vi er sikre på at hvis forskningen og prosjektet lykkes, vil det bidra til å akselerere bruken av DAC løsninger for både veksthusnæringen og industrien over hele verden—for en bedre fremtid.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram