Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Autoline Technical Ecosystem

Alternativ tittel: Mustad Autoline Teknisk Økosystem

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332252

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

30 % av jordkloden er dekt av land, resten dekker Mustad. Dette er et gammelt motto fra Mustads historie som spiller på på at vårt marked ligger i utstyr til fiskeflåten som opererer på det åpne hav, i områder det det ikke finnes noen annen form for menneskelig aktivitet, og det illustrer en relevans i dette prosjektet. Den digitale revolusjonen vi har sett i industri, kommunikasjon og logistikk har naturlig nok sprunget ut i folketette områder på land, og den digitale infrastrukturen er bygd ut etter folketetthet og betalingsvilje. Når vi i dette prosjektet skal løfte ut og skape effekt av digitalisering og elektrifisert automasjon fra land til hav er det enormt potensiale, men det aller meste av det som på fast grunn ligger bak industri 4.0 krever en form av tilpasning når det skal ut på en båt i Antarktis, Barentshavet eller Okhotskhavet. Båndbredde på internett er lav og ustabil, alle sensorer blir påvirket av at plattformen er i uregelmessig bevegelse med konstant vibrasjon, og det er et særdeles vått og korrosivt miljø med store temperatursvingninger. Dette prosjektet har som målsetning å utvikle nye plattformer for automasjon i fiskeflåten Worldwide og bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig høsting av naturressursene, samt skape en mer attraktiv og tryggere arbeidsplass for fiskerne som har sitt virke på de syv hav.

Produksjon av sjømat må i dag og i fremtiden kunne dokumentere bærekraft. Bærekraftig fiskeri innebærer at fangsten ikke skal redusere framtidige generasjoners muligheter til leve av fiskeressursene. Følgelig innebærer bærekraft at fisket både er økologisk, økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig, slik den norske havressursloven krever. Fiske med line er både økologisk skånsomt, økonomisk lønnsomt og leverer sjømat av høy kvalitet, samtidig som det er viktig for sysselsetting på land og sjø. Dette prosjektets overordnede idé er å bidra til mer bærekraftig fiskeri gjennom å utvide Mustad Autolines (MA) allerede verdensledende produktlinje for linefiske. Målet er at gjennom modularisering og digitalisering vil produktlinjen videreutvikles fra en kjede med enkeltvirkende maskiner til en synkronisert produktfamilie-plattform som reduserer kostnader og muliggjør tilpasning til ulike flåtegrupper og regionale/nasjonale behov. Plattformen vil støtte innhenting og deling av måledata som kan brukes av kybernetiske tjenester for å optimalisere kjøring av produksjons¬linja ombord i sanntid og tilby beslutningsstøtte for drift og vedlikehold. Disse tjenestene vil redusere kostnader og tidsbruk til vedlikehold, innkjøp og lagerstyring for fiskerne. Samtidig vil MA samle måletidsserier som kan brukes til validering og ytterligere forbedring av design og produksjon av produktfamilien. Et mer effektivt utstyr for linefiske vil kunne forsterke fangstmetodens posisjon i både nåværende og nye flåtegrupper og markedsområder.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena