Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SALT - Secure privacy preserving Authentication using faciaL biometrics to proTect your identity

Alternativ tittel: SALT, Personvern-sikker autentisering med ansiktsbiometri

Tildelt: kr 15,9 mill.

Dette prosjektet utvikler nye egenskaper til Mobai’s ansiktsgjenkjenningssystem for å forbedre kvaliteten på ID-verifisering for tjenester underlagt forskriftene for elektronisk ID (eiDAS) og antihvitvasking (AML). Prosjektet har som mål å videreutvikle nåværende forskningsfront innen ansiktsbiometri, spesielt påv områdene: Beskyttelse av referansedata, mekanismer for vurdering av ansiktskvalitet, og deteksjon av angrep på ansiktsgjenkjenningssystemer. Målet er at prosjektresultatene vil styrke personvernet i biometriske systemer, forbedre nøyaktigheten i ansiktsgjenkjenningssystemer og åpne markedet for bruk av biometriske data i tjenester der det kreves høy tillit.

This project develops new capabilities to Mobai’s face recognition system to improve the quality of ID-verification for services subject to eiDAS and AML (anti money laundering) regulations. The project improves current state of the art in the domain of face biometrics, specifically in the fields of biometric template protection, face quality assessment and presentation attack detection. The project output strengthens privacy protection of biometric data, improves accuracy of face recognition systems, and will open the market for new use of biometric data in online applications where high-trust is required.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena