Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

EyeAM - Digital transformation of meat inspection

Alternativ tittel: EyeAM - digital transformasjon av kjøttkontroll

Tildelt: kr 4,3 mill.

EyeAM skal utvikle et konsept for digital transformasjon av kjøttkontroll, dvs. objektive og automatiserte kjøttkontrollløsninger, ved å dra nytte av MatKjedeInformasjon (MKI) og sensorer brukt i slakterier. Hovedmålet for EyeAM er å definere, utvikle og demonstrere nye løsninger for overvåking og kontroll av mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse i slakterier. Delmålene inkluderer å utvikle et detaljert konsept (systemtenkning) ved bruk av MKI-systemer og ny måleteknikkanvendt i kjøttkontrollen. Prosjektet skal utvikle og teste systemer for automatisert og objektiv inspeksjon av slaktedyr. Disse systemene inkluderer kameraovervåking og andre verktøy som kan måle variabler egnet til å vurdere om slaktedyr er egnet for slakt. Vurderingen av slaktedyrenes renhet vil også bli tatt opp i prosjektet ved å utvikle og teste ut automatiserte og objektive systemer. Spesielt vil en av hovedoppgavene i prosjektet være å teste ut system for å overvåke forekomst av to bestemte luftveissykdommer hos slaktegris (APP og Mykoplasma). Dette kan bli et automatisk og objektivt verktøy til overvåkning av sykdommer med lav eller varierende forekomst i den norske svinepopulasjonen. Prosjektet har flere samarbeidspartnere fra norsk kjøttindustri og både private og samarbeidende deler av næringen er involvert. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Realtek) er viktig forskningsinstitusjon i prosjektet og vil bidra med utvikling av automatiserte systemer. Prosjektet har en italiensk partner i Italia som skal bidra med sin nyskapende teknologi med innovasjon og utvikling av nye systemer for objektiv og automatisert kjøttkontroll.

EyeAM shall develop a concept (TRL6) for digital transformation of meat inspection i.e. objective and automated meat inspection solutions, taking advantage of Food Chain Information (FCI) and sensing applied in abattoirs. Primary objective: EyeAM shall define, develop and demonstrate novel solutions for surveillance and control of meat safety, animal welfare and animal health in abattoirs. Secondary objectives: 1. Detailed concept design by system thinking approach. 2. Food chain information system and meat inspection. 3. Automated and objective ante mortem inspection of slaughter animals. 4. Automated and objective assessment of slaughter animals’ cleanliness. 5. Automated Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) surveillance in abattoir

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder