Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt fullverdig næringsmiddel til spesielle medisinske formål

Alternativ tittel: New nutritionally complete food for special medical purposes

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

332273

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Pasienter med kreftsykdom har særlig høy risiko for å utvikle underernæring, både på grunn av sykdommen i seg selv og på grunn av effektene kreftbehandling kan ha på appetitt, smaksopplevelse, kvalme og utmattelse. Noen kreftpasienter utvikler også kreft kakeksi, et multifaktorielt syndrom som kjennetegnes av ufrivillig vekttap og anoreksi. Tidligere studier har vist at underernæring og vekttap blant kreftpasienter kan føre til økt lengde på sykehusopphold, redusert muskelfunksjon, forsinket sårtilheling, redusert toleranse for kreftbehandling, lavere livskvalitet og økt mortalitet. Tidligere studier har vist at sykehusinnlagte pasienter med underernæring har tre ganger lengre sykehusopphold sammenliknet med pasienter som ikke har underernæring. British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) har estimert at behandling av pasienter med underernæring koster over 7 milliarder pund per år i Storbritannia. Tilgang til medisinske ernæringsprodukter som er tilpasset pasientgruppen er essensielt for å redusere de alvorlige konsekvensene underernæring kan føre til for den individuelle pasient og for å redusere de økonomiske kostnadene underernæring kan føre til for samfunnet. Dette er bakgrunnen for innovasjonsprosjektet «Nytt fullverdig næringsmiddel til spesielle medisinske formål», som har som mål om å utvikle nye medisinske ernæringsprodukter som er tilpasset pasientgruppen med kreftsykdom. Et utvalgt av kompetente forskere og fagpersoner fra Smartfish, SINTEF, universitetet i Bergen og Universitetet i Lund skal samarbeide for å lykkes med dette prosjektet. I løpet av det første året vil arbeidsoppgaver fokuseres på produktformulering. Dette inkluderer valg av råmateriale, beslutning om hvordan råmateriale skal blandes i produktet og forskning på stabiliteten til produktet over tid. I tillegg vil mye tid i løpet av det første året bli brukt til forberedelser av de kliniske studiene som har planlagt oppstart i 2023 og 2024.

-

Smartfish AS skal i dette prosjektet samarbeide med SINTEF AS, Universitetet i Bergen og Universitetet i Lund med å skape og forske på et nytt ernæringsmessig fullverdig næringsmiddel til spesielle medisinske formål (Food for Special Medical Purposes – FSMP) til pasienter med kreftsykdom. Siden 2018 har Smartfish produsert og solgt ca. 8 millioner av det nåværende juicebaserte FSMP-produktet for pasienter med underernæring og kakeksi. To randomiserte, dobbelt-blinde, kontrollerte kliniske studier har blitt gjennomført på nåværende produkt på pasienter med kakesi. Den kliniske studien som ble gjennomført på pasienter med non-small-cell lung cancer (NSCLC, lungekreft) viste blant annet at pasienter som inntok produktet hadde en positiv effekt på vitale tegn og lipidprofil, en trend til bedre toleranse for kjemoterapi og god toleranse for produktet. Etter ett år hadde 10 pasienter i placebogruppen avgått med døden, mot 4 pasienter i intervensjonsgruppen. Med bakgrunn i resultater fra tidligere gjennomførte kliniske studier på nåværende medisinske ernæringsprodukt i tillegg til opparbeidet kunnskap om pasientbehov for målgruppen samt innhold i reguleringer som gjelder for FSMP-produkter, skal vi utvikle og forske på et nytt fullverdig FSMP-produkt til pasienter med kreftsykdom. Resultater fra dette prosjektet vil føre til ledende forskningsbasert ernæringsbehandling til pasienter med kreft kakeksi.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena