Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AIM: AI-drevet Multiformatunivers

Alternativ tittel: AIM: AI-driven Multiformat universe

Tildelt: kr 13,0 mill.

AIM – AI-drevet Multiformatunivers Dyreparken og Qvisten Animation AS går sammen med inFuture AS og Universitetet i Agder (UiA), om ambisiøst forskningsprosjekt innen kunstig intelligens. Prosjektet AIM – AI-drevet Multiformatunivers - skal forske på hvordan man best kan formidle nye historier på tvers av film, serier, spill og opplevelser i park, også kalt multiformatunivers. Med multiformatunivers menes store fortellinger som utspiller seg på tvers av ulike formater og videreutvikles over tid. (Marvel Universe og DC Universe er eksempel på store multiformatunivers.) AIM støttes av Forskningsrådets IPN-program (Innovasjonsprosjekt i næringslivet), går over en treårsperiode og har samlet budsjett på 30 millioner kroner. Målet med AIM er å involvere publikum langt mer aktivt enn i dag, når nye historier skal skrives. Prosjektet skal bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å forstå publikum og samspillet mellom ulike format bedre. Det er kun de største og fremste aktørene i verden som gjør dette i dag, med Netflix og Disney i spissen. Forskjellen er at strømmeselskapene har tilgang på store datamengder, som norske aktører er avskåret fra. Prosjektet må derfor fremskaffe, sette sammen og analysere data på tvers av nye kilder. Dette er datakilder som i dag ikke ses i sammenheng, kun delvis anvendes, og da hver for seg og av separate bransjer. I tillegg til Dyreparken og Qvisten Animation har prosjektet med rådgivere fra inFuture AS og forskere fra Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) og Institutt for Strategi og Ledelse ved Universitetet i Agder (UiA). Prosjektet vil også samarbeide med Cultiva og Visit Sørlandet AS (tidl. USUS) for erfaringsutveksling med kultur- og reiselivsvirksomheter i Agder.

Prosjektets innovasjonsidé er å forske frem en metode for utvikling av multiformatunivers, som ved hjelp av datadrevet innsikt treffer sitt publikum på tvers av format (eks. filmer, serier, spill), bransjer og univers (store historier som kan vare over tid). Hensikten er å skape en ny hovedinntektsstrømmer for Dyreparken (DP) og Qvisten Animation (QA), i et marked som er i radikal endring nasjonalt og internasjonalt. Øvrige prosjektdeltakere er inFuture som er prosjektleder og vil ha ansvar for å utvikle metode for eksperimentering og brukerdrevet utvikling, UiA-CAIR som er FoU-leverandør og har ansvar for å utvikle en dataarkitektur med nødvendige datakilder, maskinlæring- og analysemetoder, og UiA-SOL som skal forske frem ny innsikt relatert til brukeradferd og hvilke innholdselementer som best kan drive brukeradopsjon av nye multiformatkonsepter. Prosjektet representerer noe nytt i internasjonal sammenheng fordi prosjektet skal utvikle i) en forskningsbasert metode som bygger på ii) datadrevet publikumsinnsikt basert på maskinlæring. Kun de fremste aktørene i verden benytter slike metoder, med Netflix i spissen. Forskjellen er at strømmeaktørene har tilgang på helt andre datastrømmer, som norske aktører er avskåret fra. Prosjektet AIM: AI-drevet Multiformat univers vil derfor fremskaffe, sette sammen og analysere data på tvers av en rekke nye kilder. Dette er kilder som i dag ikke ses i sammenheng, kun delvis anvendes, og da hver for seg og av separate bransjer. I tillegg til at metodeinnovasjon er ny i internasjonal sammenheng, er produktene som skal komme ut av metoden, svært ambisiøse både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena