Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Optimization of Nickel usage for corrosion protection and efficiency gains in high performance hydrogen producing electrolyzers.

Alternativ tittel: Optimalisering av nikkelbruk for korrosjonsbeskyttelse og effektivitetsgevinster i høyytelsende hydrogenproduserende elektrolyser.

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektnummer:

332279

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Grønt hydrogen har for tiden et enestående politisk og forretningsmessig moment. Antallet politiske initiativ og prosjekter rundt om i verden øker raskt. Alkalisk vannelektrolyse (AWE) som den mest modne teknologien for produksjon av grønt hydrogen, har tiltrukket seg interesse fra beslutningstakere i industrien der elektrolysører er sett på som løsningen for å produsere grønt hydrogen i stor skala. AWE kan levere relativt billig grønt hydrogen med høy virkningsgrad og lang levetid, men det er fortsatt et gap for å nå Nel sitt mål på 1,5 USD/kg hydrogen. Å nå dette målet krever at kapitalkostnaden (CAPEX) reduseres ytterligere uten at driftskostnader (OPEX) øker. Det er nødvendig å redusere forbruk av materialer, utvikle nye materialer og utvikle nye produksjonsprosesser. Nikkel er et metall brukt i AWE og har opplevd en jevn prisøkning siden 2016 hovedsakelig på grunn av en sterkt økende etterspørsel til batterier. Med denne trenden er det viktig å redusere bruken av nikkel i AWE for å holde CAPEX nede. Dette må gjøres uten å redusere ytelsen eller holdbarheten. I dette prosjektet vil forskning ved NTNU og Nel ta utgangspunkt i industrinære problemstillinger som Nel har identifisert. Først skal en ny metode for å bedre nikkelplettering på elektrodesubstrater utvikles. Målet er å danne et lag nikkel som har tilsvarende ytelse og stabilitet som dagens løsning, men som bruker minst 50 % mindre nikkel. Parallelt vil nye aktive belegg som øker virkningsgraden utvikles. Disse med mindre eller helt uten nikkel. Vi mener dette prosjektet kommer til å hjelpe Nel med å styrke sin kompetanse og hjelpe til med å nå målet med en kostnad på 1,5 USD/kg grønt hydrogen.

The demand for hydrogen production facilities will be soaring as GW plants are being planned and deployed. The availability of critical raw materials to supply this market will therefore be a key issue. Nickel is a particularly critical element, being pivotal both in alkaline water electrolysis and modern batteries for traction. Research that directs ways to minimize its use without compromising performance is therefore critical to the green transition. The companies that realize this will have a significant benefit going forward. The current project will secure Nel Hydrogen to stay competitive as resources are being stretched.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi