Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

PresiSkjell - Sustainable precision harvesting of arctic scallops

Alternativ tittel: PresiSkjell - Bærekraftig presisjonsfiske av haneskjell

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332286

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

I forskningsprosjektet PresiSkjell ønsker partnerne TAU Tech, Scantrol og SINTEF å utvikle en bærekraftig og skånsom metode for datastyrt presisjonsfiske av den ettertraktede matressursen haneskjell. Norge har de siste 30 åra hatt forbud mot å drive haneskjellfiske, for å beskytte sårbare arktiske økosystem. Forbudet tredde i kraft etter at skjellfeltene i Svalbard-sonen på 80-tallet ble utsatt for ødeleggende skjellskraping på jakt etter arktiske matressurser med stort verdiskapingspotensial. Etter snart 30 år med forbud, uten kommersielt uttak, har bestanden av haneskjell i dette området tatt seg opp igjen, og TAU Tech er gitt prøvetillatelse til å høste skjell med sin nyutviklete og skånsomme fangstmetode. Denne fiskemetoden berører ikke havbunnen med tungt og destruktivt utstyr, men suger heller fangsten inn i en sorteringsmekanisme. Parallelt med testingen av denne høstemetoden skal partnerne i PresiSkjell utvikle og teste ut en metode for datastyrt presisjonsfiske. Denne kartleggingsmetoden baserer seg på avanserte maskinsynsalgoritmer for tolking av skjellforekomst fra hydroakustiske målinger og høyfrekvente stillbilder av havbunnen. Presisjonsfiskemetoden vil kunne gjøre skjellfisket enda mer effektivt og lønnsomt, redusere antall fiskedøgn som trengs for å fylle kvoten, samt ytterligere begrense utslipp og påvirkning på sårbare marine økosystem i arktis. På sikt kan det også bli aktuelt for TAU Tech å eksportere denne teknologien for effektiv høsting av matressurser på havbunnen. Dette vil kunne gi betydelige inntekter i et stort og voksende internasjonalt marked for bærekraftig utnyttelse av marine matressurser.

I dette prosjektet vil TAU Tech, Scantrol og SINTEF utvikle en metode for datastyrt presisjonsfiske av haneskjell. Dette muliggjør bærekraftig og skånsom høsting av en uutnyttet marin ressurs i norske farvann, med høy matverdi og stort verdiskapingspotensial. På lang sikt kan eksport av teknologien utviklet i PresiSkjell til et internasjonalt marked kunne gi betydelige inntekter I Norge har haneskjellfiske vært forbudt siden 1992 etter at skjellfeltene ble utsatt for ødeleggende skjellskraping. Nå har bestanden tatt seg opp igjen, og Tau Tech har fått prøvetillatelse til å høste haneskjell med sin nyutviklete og skånsomme fangstmetode, som ikke berører havbunnen, men suger fangsten inn i en sorteringsmekanisme. Parallelt med testingen av denne høstemetoden ønsker selskapet å utvikle en metode for datastyrt presisjonsfiske, for å gjøre fisket mest mulig effektivt og lønnsomt, minimere antall fiskedøgn, og ytterligere begrense utslipp og påvirkning på sårbare marine økosystem. Innovasjonen i PresiSkjell er en metode for automatisk og datadrevet kartlegging av haneskjellforekomst i norske farvann, som skal brukes for å fiske mer effektivt – med lavere utslipp, høy presisjon og med minimal påvirkning på sårbar havbunn. Kartleggingsmetoden baserer seg på avanserte maskinsynsalgoritmer for tolking av skjellforekomst fra hydroakustiske målinger og høyfrekvente stillbilder av havbunnen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet