Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The new green energy-saving application of photochromic-based dynamic solar control films for retrofit windows.

Alternativ tittel: Ny grønn energisparende anvendelse av fotokrom-baserte solkontroll filmer for renovasjon av gamle vinduer.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332289

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Dagens solkontroll filmer reflekterer den infrarøde delen av solens spektrum, hvilket inneholder ca. halvparten av solens energi og reduserer energien i det synlige lyset ved bruke av statisk fargede filmer. Farge graden går fra så vidt fargede filmer til nesten helt mørke filmer. Fargede filmer er statiske og ikke optimale med tanke på energi reduksjon. Enten er innfargingen for svak slik at for mye energi slipper inn i bygningen, eller så er den for sterk, slik at lyset blir for svakt og slik at kunstig lys må benyttes. I tillegg er blending, ujevnt inneklima og begrenset sikt ut ubehagelig. Løsningen på problemet er dynamisk solkontroll. Sunphade er en fotokrom teknologi, som kun trenger solskinn for å virke. Når Sunphade eksponeres for sol, mørkner filmen og når solen går vekk lysner den igjen. Sunphade er en ny klasse av uorganiske fotokromme materialer. Sunphade produseres med industrielle vakuum prosesser. Produksjonsmetoden er rask, materialkostnadene lave, hvilket muliggjøre masseproduksjon.

Current solar control or films reflects the infrared of the solar spectrum, which contains approx. half of the solar energy and reduces the energy in visible light by the use of different levels of tint. The level goes from slightly tinted to more or less blacked-out solutions. When first tinted, the level is static. Static solar control is not optimal in terms of energy reduction. Either the tinting is too low and too much energy enters the building, or the tinting is too strong, blocking the visible light too much, leading to excessive use of electricity for artificial lighting. Additionally, glare and hot spots and the limited view through blacked-out windows are unpleasant to us humans. The solution to this is dynamic solar control. Sunphade, a photochromic YHO technology, only needs sunshine to work. When exposed to sun rays, the film darkens, and when the sun is gone, it bleaches back to a clear state. Sunphade is a new class of unorganic photochromic technology. It is produced with an industrial vacuum process. The production method is fast, and the raw material costs low, indicating that it can be mass-produced. However, the main challenges related to the long-term durability and performance of YHO prepared on flexible substrates need to be solved. Due to a flexible substrate's nature, deposition of a metallic functional layer is prone to cracking and delamination. Another challenge is the long-term film adhesion property on a polysester substrate under constant environmental stress. Also, the growth conditions varying for different substrates influence the YOH film's functionality and need to be investigated for plastic substrates.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena