Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

H2ACCELERATE - Fast-tracking advanced PEM electrolysis materials and monitoring

Alternativ tittel: Akselerere utviklingen av avanserte materialer og monitorering for PEM-elektrolyse

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332314

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Grønt hydrogen vil muliggjøre en overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder. PEM-elektrolyse er en av nøkkelteknologiene for konvertering av fornybar energi til hydrogen og teknologien har et stort vekstpotensiale. Det viktigste for videre vekst av denne teknologien er reduksjon av CAPEX og OPEX. Prosjektet har som mål å forbedre PEM-elektrolyse teknologien ved å utvikle og kvalifisere akselererte stress-test protokoller (AST = Accellerated Stress Protocols) og avansert tilstandsmonitorering av celler og elektrolysører. Hovedformålet med prosjektet er å evaluere banebrytende komponenter og avanserte testprotokoller som er teknologisk relevant for kommersielle stor-skala elektrolysører. Avanserte levetidsanalyser vil bli utført på testmateriale. Prosjektet vil støtte en akselerert utvikling av det grønne energiskifte ved å korte ned tiden for utviklingsprosjekter og støtte en raskere kommersialisering av konkurransedyktige elektrolyse produkter.

Green hydrogen is considered one of the cornerstones in the shift away from fossil fuels. Proton exchange membrane (PEM) water electrolysis is one of the key technologies for conversion of renewable energy to hydrogen and has a large potential for growth. Enabling factors to support the growth are reduction in CAPEX and OPEX. This can, among others, be achieved through improvements in product design, catalysts/other materials, membranes, and optimization of operating conditions. The H2ACCELERATE project aims to improve the PEM water electrolysis technology by developing and qualifying accelerated stress test (AST) protocols and advanced condition monitoring of cells and stacks. The main idea is to evaluate cutting-edge stack components in an advanced test platform that is technologically relevant for large-scale commercial stacks. A second objective is to perform advanced electrochemical analyses of the degradation processes and failure modes in the investigated stacks. The in-situ diagnostic data will be used to develop a method that can act as an early-warning system and an experimental algorithm for continuous system optimization. Validated AST protocols will give Nel a competitive edge in the fast tracking of developments of new electrolyser stack and system designs. The condition monitoring method will be validated on a PEM electrolyser, but the technique can be recalibrated and implemented on an alkaline electrolyser system. The project will support acceleration of the green energy transition by shortening lifecycle of development projects and commercialisation of competitive electrolyser products.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi