Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Connect- Floating Offshore Wind

Alternativ tittel: Eksportkabel- Flytende vind

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

332325

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Bunnfast hav-vind er I ferd med å bli konkurransedyktig når det kommer til kost. Bunnfast er i midlertidig begrenses to relativt grunt vann. Dette gjør gigantiske havområder utilgjengelig. Flytende hav-vind muliggjør utnyttelse av disse enorme vindressursene ved å flytte elektrisk infrastruktur til dypere vann. Flytende vindturbiner og assosierte kabler er allerede relativt teknisk modent. Det står i kontrast til infrastrukturen som skal eksportere den produsere strømmen til land. Spesifikt betyr det en flytende transformatorstasjon og eksportkabel. Mekaniske laster fra plattformbevegelsen kan degradere og forårsake feil på elektriske systemer inkludert top-side og kabel. I realiteten eksisterer det i dag ingen bærekraftig løsning for å frakte elektrisitet fra flytende vind til land og tilknyttede teknologi gap er signifikante. Hovedutfordringen er relatert til eksport kabelens vannbarriere. Tradisjonelle statiske sjøkabler bruker en ekstrudert blykappe. Denne løsningen tåler ikke mekaniske sykliske later som kabelen vil så når den henger fra en flytende plattform. Connect- FOW søker å løse dette via en unik multi-disiplinær fremgangsmåte som involverer nøkkelleverandører: Aibel som designerer og leverer flytende konstruksjoner, og Nexans som designer, produserer og installerer sjøkabler. Aibel og Nexans vil sammen utvikle sine respektive komponenter for å maksimere levetiden til en utviklet dynamisk eksportkabel. Sintef og IFE vil bidra som forskningspartnere og utvikle testmetodikk samt modelleringsverktøy for å adressere teknologigapene. Ørsted og RWE vil delta som sluttbruker.

Bottom fixed offshore wind is rapidly becoming cost competitive. However, wind power production thereof can only be accessed in water depths of up to ~70 m leaving vast amounts of ocean space and wind resources still inaccessible. Floating Offshore Wind (FOW) offers the enormous opportunity to access areas where the water depth exceeds the limit for bottom fixed offshore wind. While offshore floating wind turbines are rapidly reaching maturity, their floating export substation counterpart with their associated infrastructure has yet to be realized and this is essential to enable floating wind technologies at relevant scale. Significant technology barriers exist across the FOW ecosystem, particularly in the export system. Technical challenges arise from the inadequacy of the traditional electrical system in a floating context. In particular, the mechanical loads from the cyclic motion on the export platform may cause degradation and failure of the electrical system, including export cable and top-side substation. In fact; as of today, no dynamic export cable at the scale needed to support a commercial floating wind farm have ever been deployed, and the inherent technological gaps remain still unsolved. The core challenge concerns to the subsea cable water barrier. The traditional barrier traditionally manufactured from lead alloys cannot sustain the cyclic solicitations that a dynamic cable suspended from a floating substation is subjected to. The Connect-FOW project aims to fill this major technology gap by means of an unique multi-disciplinary approach where both the dynamic export cable, its water barrier and substation itself will be developed to face the harsh dynamic environment in floating wind. Nexans and Aibel will work with Sintef and IFE to research and develop the underlying material science and modelling tools to achieve the project goals. The project will be supported by the end-users; Ørsted and RWE.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi