Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GREEn Norwegian LubricANt proDuction

Alternativ tittel: Grønnere hav med Norske smøremidler

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332369

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Geografi:

Smøremidler som brukes i skipsfarten er i dag enten basert på mineraloljer eller syntetiske oljer. Mest brukt er mineraloljer. Denne typen smøremidler er svært skadelige for miljøet og livet i havet fordi de er giftige, og har lav biologisk nedbrytbarhet og høy bioakkumulasjon. Det er derfor viktig at vi reduserer bruken av slike smøremidler kraftig. De siste tiårene har utslipp av smøremidler fra skipsfarten skapt stor bekymring internasjonalt. Økt søkelys på marine smøremidler som forurenser har ført til at noen land har innført svært strenge reguleringer. Dermed er bruken av smøremidler basert på mineraloljer i praksis forbudt. Dette har ført til økt bruk av grønne smøremidler, Environmentally Acceptable Lubricants (EALs). Men gjennom dette har driftssikkerheten blitt dårligere som følge av utfordringer med kompatibilitet med de grønne smøremidlene. Derfor trengs det mer forskning på området. GREENLAND-prosjektet vil bidra til det grønne skiftet ved å utvikle mer driftsikre smøremidler som her mer kompatible. Som et resultat av prosjektet er målet å etablere et produksjonsanlegg for disse smøremidlene. For å nå målene vil vi gjøre følgende: • definere sluttbrukernes behov fra et teknologisk standpunkt • få en bedre forståelse av hovedutfordringene ved bruken av eksisterende EAL-er sett i lys av sluttbrukernes behov • finne ut hvilke hovedegenskaper et bedre smøremiddel må ha for å tilfredsstille behovene Dette smøremiddelet testes i laboratorie- og i industriell skala før det settes i produksjon. GREENLAND vil følge FNs bærekraftsmål: • Mål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: ved å utvikle grønne smøremidler. • Mål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur. Spesielt delmål nr 9.4: omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. • Mål nr 14: Livet i havet: ved å bidra til redusert bruk av smøremidler basert på mineraloljer på skip.

Lubricant leakages and spills from marine vessels have become an environmental issue of great concern over the last decades. Increased social, Governmental and non-Governmental associations awareness have triggered some countries to launch restrictive regulations intended to minimize the pollution of oceans and coasts. The new regulations (e.g. EPA 2013 Vessel General Permit) require the use of environmentally acceptable lubricants (EALs) in all oil-to-sea vessel interfaces while restricting the use of toxic and polluting mineral oil based lubricants. This transition from using very well-known and established mineral oil based lubricants to EALs has led to an increased number of reported failures both in vessel equipment and seals. One of the main challenges when formulating an EAL is the limited number of base oils that fulfills the requirements to biodegradability, bioaccumulation and toxicity, and therefore the choice of the additive package is critical. An inappropriate selection of the right additives will adversely affect the properties of the base oil by contributing to secondary effects that will risk the performance of the lubricant or by promoting unwanted chemical reactions. Despite the improvements over the last years there is still needed to develop more reliable additive packages and EALs formulation. Therefore, the GREENLAND project aims at contributing to the Norwegian green shift by developing more reliable and innovative additives that can be used for establishing a new lubricant production site in Norway. GREENLAND will be led by Arctic Coating in collaboration with Kongsberg Maritime and Funzionano as industrial partners, and SINTEF Industry as the Research Institute. The partners cover the whole value chain of EAL production, from additives production to EAL formulation and production and an end user to validate them at industrial scale.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2