Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hypersension 2.0

Alternativ tittel: Hypersension 2.0

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

332371

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I forskningsprosjektet Hypersension 2.0 skal det utvikles en blodtrykksmåler for måling av kontinuerlig blodtrykk. Start-up selskapet Aidee Health AS er prosjekteier. Prosjektet består i tillegg av SINTEF Digital som er ledende innen sensorutvikling og -forskning, OUS (Oslo Universitetssykehus) som er verdensledende innen blodtrykksforskning og et spennende medisinsk fagmiljø i Sandefjord Helsepark. Hypertensjon (forhøyet hvile-blodtrykk) er en tilstand som rammer 1,5 millioner nordmenn, og er den viktigste risikofaktoren for tidlig død. Overvåkning av blodtrykket og nøyaktige målinger gjennom døgnet er viktig for å identifisere og hjelpe enkeltpersoner i fare. Den tradisjonelle mansjettmålingen av blodtrykket som brukes i 24-timersmålinger er ikke tilfredsstillende, kun punktmålinger er mulig, og målinger kan bare gjøres når personen er helt i ro. Den oppblåsbare mansjetten rundt overarmen forårsaker også stress og smerte, noe som kan medføre feil i målingene. Den såkalte "whitecoat effekten" gjør at måling på legekontoret ofte blir for høye. For å måle blodtrykk over tid er det derfor ofte behov for at pasienten må foreta målinger hjemme. Utstyret man må bære med seg kan virke forstyrrende og begrensende. Det må også være i bruk om natten, noe som kan medføre stress og avbrutt nattesøvn, som igjen kan gi uriktig måling av blodtrykket. Sammenlignet med dagens blodtrykksmålere vil vår sensor være langt mer brukervennlig og den kan også brukes innen forskning på for eksempel hjertesykdommer da den gir kontinuerlig måling og muliggjør grundigere analyse og forståelse av sykdommer som medfører vanskelig regulerbart blodtrykk. I denne første fasen av prosjektet vil vi jobbe mot å ferdigstille sensorenheten (generasjon 3) og modell for blodtrykksestimering for valideringsstudie. Parallelt med dette vil prosjektet starte opp brukertesting og basert på dette forske frem og utvikle egnede brukergrensesnitt for de ulike aktørene i Hypersension systemet.

Hypertension or raised blood pressure (BP) is affecting 1.5M Norwegians and is the major risk factor for early death. Better monitoring of BP and its variations is vital to identify and help individuals at risk. However, state-of-the-art 24h measurements are unsatisfactory as they are limited to point measurements and are based on an inflatable cuff around the upper arm that causes stress and pain, which thereby introduces errors in the measurements. The goal of the Hypersension 2.0 project is to develop a cuff-less wearable device (a sensor belt) that delivers BP measurements for every heartbeat. In addition, the sensor belt aims to measure and deliver other physiological data and important contextual information which affects BP such as activity level, body posture, ECG, sleeping patterns, breathing rate, skin temperature and blood oxygen saturation. Besides the wearable device, we will also develop a complete system for monitoring and safely transmitting data, making the data available both for patients and clinical professionals, thereby empowering patients in finding the optimal treatment plan in cooperation with clinical professionals. The consortium consists of complementary partners which have a close relationship from previous projects: Aidee Health AS, which originates from the research institute SINTEF and Datek AS that has developed enterprise sensors for more than 20 years. SINTEF Digital that has a wide experience in biomedical technology, optical measurements and data analysis. Oslo Universitetssykehus has world-leading clinical expertise on hypertension and blood pressure measurements. Sandefjord Helsepark that is an association of general practitioners and specialists that regularly experience the need for improved ABPM for their patients. Aidee's R&D personnel and SINTEF has expertise in developing sensor systems and complementary software solutions while the clinical partners will provide end-user involvement and perform clinical studies.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena